Nasze plany na najbliższe miesiące

Listopad 2022

4 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

16 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak nadzorować ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – kompendium wiedzy dla wicedyrektora.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

17 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

18 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Gotowe przykłady realizacji.

21 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela i dyrektora – praktyczne wskazówki.

23 listopada 2022r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Jak dokumentować Pomoc psychologiczno pedagogiczną? Gotowe wzory.

25 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. III
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej, w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

30 listopada 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapobieganie samookaleczeniom i próbom samobójczym.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

Grudzień 2022

1 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

2 grudnia 2022r.
9.30 – 13.30

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.
ZAMOŚĆ – szkolenie stacjonarne  

5 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

8 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

9 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

12 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

13 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

14 grudnia 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Zrozumieć nastolatka – jego świat, potrzeby i problemy.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola, wyniki i wnioski z nadzoru za I okres roku szkolnego 2022/23.

16 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowelizacja statutu szkoły/placówki zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi regulacjami.

19 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

20 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola, wyniki i wnioski z nadzoru za I okres roku szkolnego 2022/23.

Styczeń 2023

4 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

9 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

10 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola, wyniki i wnioski z nadzoru za I okres roku szkolnego 2022/23.

11 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

12 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

13 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

16 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola, wyniki i wnioski z nadzoru za I okres roku szkolnego 2022/23.

17 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Najnowsze zmiany w statucie szkoły/placówki na podstawie aktualnych przepisów prawa.

19 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
IPET i WOPFU – jak je przygotować krok po kroku.

20 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej, w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

23 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

24 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w statucie przedszkola na podstawie aktualnych przepisów prawa.

26 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

30 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022 roku. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

31 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

Luty 2023

3 lutego 2023r.
14.00 – 18.00

Tytuł szkolenia:
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

8 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

10 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w kodeksie pracy od 2023r.

13 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

15 lutego 2023r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Wybrane techniki terapeutyczne w pracy specjalistów w szkołach. Nowość!!!

16 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak realizować zadania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/23 – omówienie sposobów realizacji, dokumentowania, przedstawienie gotowych narzędzi. Sposób wprowadzania zmian.

17 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji pracy szkoły.

21 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Gotowe przykłady realizacji.

24 lutego 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak organ prowadzący powinien przygotować i przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola – praktyczne wskazówki.

Marzec 2023

1 marca 2023r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w szkole podstawowej – ważne zadanie specjalistów.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

3 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. IV
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji pracy szkoły.

10 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji pracy szkoły.

14 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Najnowsze zmiany w statucie szkoły/placówki na podstawie aktualnych przepisów prawa.

15 marca 2023r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Model edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

16 marca 2023r.
13.00 – 17.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

17 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

20 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak realizować zadania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/23 – omówienie sposobów realizacji, dokumentowania, przedstawienie gotowych narzędzi. Sposób wprowadzania zmian.

21 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Skuteczne zabezpieczenie placówki oświatowej w zakresie współpracy z rodzicami – ujęcie prawne wraz ze wzorami dokumentów.

22 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022 roku. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

24 marca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej, w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

29 marca 2023r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Jak dokumentować Pomoc psychologiczno pedagogiczną? Gotowe wzory.

31 marca 2023r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji na rok szkolny 2023/2024 – zadania organu prowadzącego szkoły/przedszkola.

Kwiecień 2023

14 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji pracy szkoły.

17 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Sprawna i skuteczna praca z rada pedagogiczną. Dokumentowanie pracy rady. Regulamin jej działalności.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

19 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Skuteczne zabezpieczenie placówki oświatowej w zakresie współpracy z rodzicami – ujęcie prawne wraz ze wzorami dokumentów.

20 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w statucie przedszkola na podstawie aktualnych przepisów prawa.

21 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

25 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

26 kwietnia 2023r.
13.00 – 17.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

28 kwietnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022 roku. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Maj 2023

9 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Gotowe przykłady realizacji.

10 maja 2023r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem metody wspólnej sprawy.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Tworzenie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEiN.

16 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

17 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

18 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

19 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

22 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak podsumować nadzór, ustalić wnioski i opracować rekomendacje- zadania wicedyrektora i dyrektora.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

23 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

25 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

13.00 – 17.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

26 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

29 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

31 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

Czerwiec 2023

2 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

5 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

6 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

7 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

12 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

16 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

Close Menu
×
×

Koszyk