Nasze plany na najbliższe miesiące

Maj 2023

10 maja 2023r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem metody wspólnej sprawy.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Tworzenie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEiN.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

15 maja 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne SOPOT

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

16 maja 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne KONIN

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

17 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

18 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

19 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak podsumować nadzór, ustalić wnioski i opracować rekomendacje- zadania wicedyrektora i dyrektora.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

23 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

16.30 – 20.30

Tytuł szkolenia:
Profesjonalny pracownik świetlicy szkolnej.

25 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

26 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Urlopy pracownicze w świetle prawa, w tym zmian w Kodeksie pracy od 2023 r.

29 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne ZAMOŚĆ

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

30 maja 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

31 maja 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne ŻELISTRZEWO

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Jak rozpoznać oraz reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie ? Zadania i obowiązki pracowników szkoły/placówki.

Czerwiec 2023

1 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

5 czerwca 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne BIELSKO BIAŁA

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

6 czerwca 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne RYBNIK

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

9.30 – 12.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w prawie pracy w 2023 r. a zatrudnianie pracowników na stanowiskach pedagogicznych i samorządowych.

7 czerwca 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne KATOWICE

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy i dotychczasowy awans zawodowy nauczycieli zgodnie z przepisami prawa. Praktyczne wskazówki.

9 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

12 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

13 czerwca 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne RADOM

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

14 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak opracować sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2022/23 – zadania dyrektora i wicedyrektora. Przykładowe wzory opracowań.

15 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak kontrolować dokumentację nauczycieli – praktyczne wskazówki dla Dyrektora i Wicedyrektora?

16 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

27 czerwca 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

Sierpień 2023

4 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

7 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

8 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

9 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

10 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

11 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

16 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne
Żelistrzewo

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

17 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne
Sopot

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

18 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne
Konin

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w prawie pracy w 2023 r. a zatrudnianie pracowników na stanowiskach pedagogicznych i samorządowych.

21 sierpnia 2023r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne
Zamość

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

22 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

23 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży.

24 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

25 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

28 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

29 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Najnowsze zmiany w statucie szkoły/placówki na podstawie aktualnych przepisów prawa.

30 sierpnia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zadania i odpowiedzialność specjalistów w szkole , przedszkolu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2023/2024. Organizacja i dokumentowanie pracy.

Wrzesień 2023

4 września 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

6 września 2023r.
12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży.

14 września 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak zgodnie z przepisami prawa dokonać oceny pracy nauczycieli i przygotować się od oceny pracy dyrektora. Opracowanie gotowych przykładów realizacji.

20 września 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy i dotychczasowy awans zawodowy – jak nadzorować realizację zgodnie z przepisami prawa.

22 września 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Skuteczne zabezpieczenie placówki oświatowej w zakresie współpracy z rodzicami – ujęcie prawne wraz ze wzorami dokumentów.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Urlopy pracownicze w świetle prawa, w tym zmian w Kodeksie pracy od 2023 r.

28 września 2023r.
9.30 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

Październik 2023

4 października 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak rozpoznać oraz reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie? Zadania i obowiązki pracowników szkoły/placówki.

13 października 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy i Karcie nauczyciela.