Nasze plany na najbliższe miesiące

Wrzesień 2022

2 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o nowe przepisy prawa.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela.

14.00 – 18.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23 – planu nadzoru pedagogicznego i inna niezbędna dokumentacja.

6 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Ważne zadania kadrowe dyrektora w nowym roku szkolnym 2022/23.

7 września 2022r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Zatrudnienie specjalistów.
(Organizacja pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostęępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego.)

8 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela.

9 września 2022r.
11.30 – 15.30

Tytuł szkolenia:
Tworzenie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem przyjęcia uczniów z Ukrainy oraz zgodnie z wytycznymi MEiN na rok 2022/2023.

12 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Najnowsze zmiany w statucie szkoły/placówki na podstawie aktualnych przepisów prawa.

13 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w regulaminie pracy i dokumentacji wewnątrzszkolnej w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela.

14 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kompendium wiedzy o nadzorze pedagogicznym na rok szkolny 2022/23 – plan nadzoru, sposób realizacji zadań. Gotowe narzędzia do dokumentowania nadzoru

22 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o nowym awansie zawodowym i ocenie pracy.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

23 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. I
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

27 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w statucie przedszkola na podstawie aktualnych przepisów prawa.

28 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela.

30 września 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zmiany w regulaminie pracy i dokumentacji wewnątrzszkolnej w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.

Październik 2022

4 października 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela i dyrektora – praktyczne wskazówki.

5 października 2022r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Profesjonalny pracownik świetlicy szkolnej.

11 października 2022r.
15.00 – 19.00

Tytuł szkolenia:
Najnowsze zmiany w statucie szkoły/placówki na podstawie aktualnych przepisów prawa.

12 października 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak wicedyrektor powinien realizować zadania z nadzoru pedagogicznego i je dokumentować. Gotowe narzędzia do dokumentowania nadzoru – omówienie.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

18 października 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Dokumentacja dyrektora szkoły/placówki – konieczne zmiany w podstawowych dokumentach prawa wewnątrzszkolnego.

19 października 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Planowanie pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku 2022/2023.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

21 października 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. II
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

24 października 2022r.
9.30 – 13.30
Szkolenie stacjonarne Zamość

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

25 października 2022r.
15.00 – 18.00

Tytuł szkolenia:
Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie jako forma wsparcia wychowawczej roli rodziny.

26 października 2022r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Dokumentowanie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, gotowe wzory.

27 października 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

15.00 – 19.00

Tytuł szkolenia:
Nowy awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela i dyrektora – praktyczne wskazówki.

28 października 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

Listopad 2022

4 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej, w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

9 listopada 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapobieganie samookaleczeniom i próbom samobójczym.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

16 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak nadzorować ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – kompendium wiedzy dla wicedyrektora.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

17 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

18 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

23 listopada 2022r.
12.00 – 16.00

Tytuł szkolenia:
Dokumentowanie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, gotowe wzory.

25 listopada 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. III
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

Grudzień 2022

7 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

9 grudnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

14 grudnia 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Zrozumieć nastolatka – jego świat, potrzeby i problemy.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

Styczeń 2023

23 stycznia 2023r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

Marzec 2023

1 marca 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w szkole podstawowej – ważne zadanie specjalistów.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

3 marca 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. IV
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

Kwiecień 2023

17 kwietnia 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Sprawna i skuteczna praca z rada pedagogiczną. Dokumentowanie pracy rady. Regulamin jej działalności.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Maj 2023

10 maja 2022r.
12.00 – 15.00

Tytuł szkolenia:
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem metody wspólnej sprawy.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

22 maja 2022r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak podsumować nadzór, ustalić wnioski i opracować rekomendacje- zadania wicedyrektora i dyrektora.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Close Menu
×
×

Koszyk