Nasze plany na najbliższe miesiące

Czerwiec 2024

4 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

5 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

6 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

10 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24, ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.

11 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24, ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.

12 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/24. Wnioski i rekomendacje z nadzoru.

13 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Awans zawodowy – przypomnienie w pytaniach i odpowiedziach.

 

Lipiec 2024

24 lipca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

Sierpień 2024

5 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

7 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

8 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

9 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

12 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

13 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

14 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

19 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.
Szkolenie stacjonarne – Konin

 

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zadania kadrowe dyrektora w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego z uwzględnieniem zmian w prawie.

20 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

21 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

22 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

23 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowe standardy zatrudniania specjalistów, zadania i obowiązki specjalistów w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025. Organizacja i dokumentowanie pracy.

26 sierpnia 2024r.
9.30 – 13.30

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.
Szkolenie stacjonarne – Zamość

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak zbudować Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły zgodnie z prawem oświatowym oraz kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i wytycznymi MEN na rok 2024/2025.

27 sierpnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

28 sierpnia 2024r.
14.00 – 18.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Wrzesień 2024

6 września 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

9 września 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zadania kadrowe dyrektora w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego z uwzględnieniem zmian w prawie.

11 września 2024r.
12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Jak zbudować Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły zgodnie z prawem oświatowym oraz kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i wytycznymi MEN na rok 2024/2025.

18 września 2024r.
13.30 – 17.30

Tytuł szkolenia:
Nowe standardy zatrudniania specjalistów, zadania i obowiązki specjalistów w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025. Organizacja i dokumentowanie pracy.

25 września 2024r.
12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025, gotowe wzory.

Październik 2024

23 października 2024r.
12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025, gotowe wzory.