Nasze plany na najbliższe miesiące

Luty 2024

7 lutego 2024r.
9:00 – 13:00

Tytuł szkolenia:
Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

8 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 – przygotowanie projektu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

12 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak dokonać oceny pracy nauczyciela szkoły/placówki w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany.

15 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak atrakcyjnie przeprowadzić zajęcia z Wychowania Fizycznego żeby zachęcić uczniów do rozwijania aktywności fizycznej zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa 2023/2024.

16 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak kontrolować dokumentację nauczycieli – praktyczne wskazówki dla dyrektora i wicedyrektora, analiza narzędzi do kontroli.

21 lutego 2024r.
12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Jakość pracy specjalistów zatrudnionych w szkole – kontrola realizacji zadań, niezbędna dokumentacja, gotowe wzory.

Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

22 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 – przygotowanie projektu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

23 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora. Kontrola bezpieczeństwa w szkole.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nauczyciel początkujący w awansie zawodowym – jak dyrektor zgodnie z przepisami prawa powinien nadzorować realizację zadań.

26 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/placówki w oparciu o aktualne przepisy prawa i uzyskać ocenę wyróżniającą.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak się przygotować do konkursu na Dyrektora placówki?

28 lutego 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowa i stara ścieżka awansu zawodowego.

12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Jak dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Gotowe wzory.

29 lutego 2024r.
13.30 – 17.30

Tytuł szkolenia:
Skuteczne metody wychowawcze w pracy z uczniem.

Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Marzec 2024

4 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Ocenianie wewnątrzszkolne – niezbędne zapisy w statucie szkoły.

9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 – przygotowanie projektu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

5 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Regulamin pracy po zamianach w Kodeksie pracy i regulamin wynagradzania po zmianach w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych – 2023.

6 marca 2024r.
9:00 – 13:00

Tytuł szkolenia:
Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

7 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Wszystko o kontroli zarządczej w placówce oświatowej.

12.30 – 16.30

Tytuł szkolenia:
Czym są Standardy Ochrony Małoletnich i jak je opracować? Obowiązkowe procedury w celu zwiększenia Ochrony dzieci zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r.

12 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Instrukcja kancelaryjna – Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji szkolnej – praktyczne wskazówki.

13 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Skuteczne zabezpieczenie placówki oświatowej w zakresie współpracy z rodzicami – ujęcie prawne wraz ze wzorami dokumentów.

14 marca 2024r.
13.30 – 17.30

Tytuł szkolenia:
Wszystko o mentorze w nowym awansie zawodowym.

18 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak sprawnie realizować zadania z nadzoru pedagogicznego, dokumentować i wprowadzać zmiany. Gotowe narzędzia do dokumentowania – omówienie.

19 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak dyrektor przedszkola powinien przygotować się do oceny swojej pracy i uzyskać ocenę wyróżniającą.

20 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak dokonać oceny pracy nauczyciela szkoły/placówki w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany.

21 marca 2024r.
13.30 – 17.30

Tytuł szkolenia:
Jak zbudować poprawne relacje rodzic – wychowawca?

Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

22 marca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak się przygotować do konkursu na Dyrektora placówki?

Kwiecień 2024

8 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowelizacja statutu szkoły – dostosowanie do aktualnych przepisów prawa.

12 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Wszystko co powinieneś wiedzieć o najważniejszych zmianach w 2024.

17 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o ocenie pracy nauczyciela. Gotowe przykłady realizacji.

Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

19 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak dokonać oceny pracy nauczyciela szkoły/placówki w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany.

22 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Nowa i stara ścieżka awansu zawodowego.

23 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/placówki w oparciu o aktualne przepisy prawa i uzyskać ocenę wyróżniającą.

24 kwietnia 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Kłopotliwy wychowanek i trudny rodzic- skuteczne metody wychowawcze.

Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Maj 2024

17 maja 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

21 maja 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

22 maja 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

23 maja 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

24 maja 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/24. Wnioski i rekomendacje z nadzoru.

27 maja 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.
Szkolenie stacjonarne – Zamość

Czerwiec 2024

4 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

5 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

6 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

10 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24, ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.

11 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24, ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.

12 czerwca 2024r.
9.00 – 13.00

Tytuł szkolenia:
Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/24. Wnioski i rekomendacje z nadzoru.