Zadania kadrowe dyrektora w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego z uwzględnieniem zmian w prawie.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo przykładowe wzory dokumentów kadrowych, w tym umów o pracę, informacje o warunkach pracy dla nauczycieli i pracowników samorządowych. Podamy zasady prowadzenia akt osobowych w świetle ostatnich zmian.

OPIS TEMATU:

Szkolenie jest szczególnie polecane dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku, ale nie tylko, ponieważ znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek prawidłowego nawiązania stosunku pracy i uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania pracowników pedagogicznych i samorządowych, w tym rodzajami wymaganych do zatrudnienia dokumentów.
Będzie możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia akt osobowych w świetle ostatnich zmian w prawie, zasadami ewidencjonowania czasu pracy.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi ze zmian w Kodeksie pracy.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. poznanie warunków prawidłowego sporządzania umów nawiązujących stosunek pracy
 2. przypomnienie uprawnień pracowniczych
 3. poznanie zasad prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie pracowników w świetle zmian w Kodeksie pracy:
 • nowy wzór umowy o pracę;
 • rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 1. Zatrudnianie nauczycieli:
 • warunki zatrudnienia – wymagane dokumenty;  
 • umowa przez mianowanie;
 • zawieranie umów na czas nieokreślony;
 • zawieranie umów na czas określony;
 • umowa na zastępstwo;
 • przekształcenie stosunku pracy;
 • porozumienie zmieniające.
 1. Zatrudnianie nauczycieli emerytów.
 2. Obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
 3. Uprawnienia pracownicze w kontekście zmian w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela: 
 • urlop opiekuńczy;
 • urlop z powodu działania siły wyższej;
 • elastyczna organizacja czasu pracy.
 1. Urlopy pracownicze:
 • urlop uzupełniający; 
 • urlop dla poratowania zdrowia.
 1. Zasady wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 2. Prowadzenie akt osobowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.