Polityka prywatności serwisu eduhalina.pl

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących osób zgłaszających uczestników na szkolenia oraz osób zapisujących się i/lub korzystających ze szkoleń jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych usług.
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:
Administratorem Danych Osobowych jest Szkolenia oświatowe. EDU.HALINA. Halina Szymańska z siedzibą w Warszawie 03-126, ul. Józsefa Antalla 9 m 4 NP: 524-185-80-17, REGON: 383865559.
Szkolenia oświatowe. EDU.HALINA przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wysłanego online) lub kontakt mailowy czy telefoniczny. Dane te są potrzebne w szczególności do: zarejestrowania się na szkolenie, zakup szkolenia przez stronę eduhalina.pl, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionej usługi szkoleniowej.
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji od Szkolenia oświatowe. EDU. HALINA przetwarzamy twoje dane w celu przesyłania ci informacji o aktualnych szkoleniach i nowościach.

Rodzaj danych:
Szkolenia oświatowe. EDU.HALINA przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zamówienia usługi szkoleniowej , a w niej: dane uczestnika szkolenia – imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon, dane osoby zgłaszającej – imię
i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon, dane do faktury : nazwę szkoły/placówki, NIP, adres.

Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania lub po kontakcie telefonicznym o ofertę szkoleniową i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego przez stronę kontakt@edu.halina.pl
Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej.
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe, wysyłając maila na adres: kontakt@edu.halina.pl 
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe przechowujemy do 5 lat lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie chęci usunięcia Twoich danych. Usunięcie zgody może nastąpić na twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych:
Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@edu.halina.pl
 2. Telefonicznie: 501 507 516
 3. Listownie na adres: Halina Szymańska Szkolenia oświatowe. EDU.HALINA,
  ul. Józsefa Antalla 9 m 4 Warszawa 03 -126

Udostępnienie danych:

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Cookies:

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem jest EDU.HALINA. Halina Szymańska z siedzibą w Warszawie 03-126, ul. Józsefa Antalla 9 m 4 NP: 524-185-80-17.

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i przechowywane w urządzeniu użytkownika. Służą one wyłącznie serwerowi, który je utworzył do rozpoznania sesji i preferencji użytkownika. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojego urządzenia lub przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.