Nowe standardy zatrudniania specjalistów, zadania i obowiązki specjalistów w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025. Organizacja i dokumentowanie pracy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Od roku 2024/2025 w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych obowiązują regulacje prawa oświatowego dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów oraz podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. W  rozporządzeniach dotyczących pracy specjalistów zawarte są  szczegółowe opisy zadań i wykaz zajęć w ramach pensum.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną zapisy w przepisach prawa oświatowego, dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań specjalistów, wykazu zajęć przez nich prowadzonych oraz dokumentowania ich pracy. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące planowania i organizacji pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia poznają warunki i zasady:

 1. będą znać aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach,
 2. poznają jakie zadania mają poszczególni specjaliści w przedszkolu, szkole,
 3. wiedzieć będą jak dobrze i efektywnie organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 4. poznają praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji zadań i obowiązków
 5. wiedzieć będą jak planować i dokumentować własną pracę

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolu, szkole –aktualne przepisy prawa oświatowego (nowy wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków).
 2. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
 3. Wykaz zajęć prowadzonych przez poszczególnych specjalistów bezpośrednio z dziećmi, uczniami zgodnie z, aktualnym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lipca 2022.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEN. Przykładowe procedury i dokumenty.
 5. Planowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole, z uwzględnieniem współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzieci i uczniów. Przykłady planów pracy, programów zajęć specjalistycznych.
 6. Przykłady dobrych praktyk. Praktyczne wskazówki do realizacji zadań i obowiązków.
 7. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 8. Dokumentowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole. Przykłady przydatnych formularzy, zapisów,
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny + 1 godzina konsultacji (240 minut).
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.