Wszystko o czym dyrektor wiedzieć powinien o awansie zawodowym nauczycieli.
Analiza nowych i dotychczasowych przepisów prawa.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia przybliżymy dyrektorom i nauczycielom szczegółowe rozwiązania dotyczące awansu zawodowego. Wskażemy dokumenty niezbędne do prawidłowego zakończenia i przebiegu awansu zawodowego. Podamy przykładowe oceny dorobku i sposoby spełniania kryteriów przy ustalaniu oceny pracy. Postaramy się rozwiązać każdy przypadek dotyczący awansu zawodowego.

OPIS TEMATU:

Dyrektorze!
Zbliża się czas zakończenia wielu awansów zawodowych. Nauczyciel kontraktowy zgodnie z dotychczasowymi przepisami prawa sprzed 1 września 2022 roku będzie składał sprawozdanie. Nauczyciel mianowany, który realizuje awans według przepisów przejściowych na dyplomowanie będzie opisywał krótko realizację nowych wymagań. Dyrektor będzie dokonywał oceny dorobku zawodowego i oceny pracy. W przypadku nauczycieli początkujących dyrektor będzie powoływał komisję,  obserwował zajęcia i też dokonywał oceny pracy. Awans zawodowy to wiele indywidualnych rozwiązań np. zaliczenie wcześniejszego okresu przepracowania do stażu zarówno w przypadku nauczycieli początkujących i mianowanych. Podczas szkolenia przybliżymy wiele z wymienionych zagadnień, pokażemy jak napisać sprawozdanie w przypadku nauczycieli realizujących awans na mianowanie  po staremu i według nowych zasad, prześledzimy drogę awansu nauczyciela początkującego i niezbędne dokumenty z nim związane. Odpowiemy na wiele pytań i wątpliwości. 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna przepisy prawa dotyczące jego ścieżki awansu zawodowego.
 2. Będzie wiedział, jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać poszczególne stopnie awansu.
 3. Potrafi zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 4. Zrozumie powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel początkujący – przebieg awansu i szczegółowa realizacja zadań.
 2. Przypadki szczególne w awansie nauczyciela początkującego.
 3. Obowiązek prowadzenia zajęć – jak dokumentować.
 4. Awans nauczyciela mianowanego według starych i nowych zasad.
 5. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych – szczegółowe rozwiązania.
 6. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących awans według starych przepisów prawa.
 7. Ocena pracy w awansie zawodowym z uwzględnieniem nowych kryteriów zawartych w rozporządzeniu.
 8. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.