You are currently viewing W październiku rozpoczynamy „Szkołę wicedyrektorów”.

W październiku rozpoczynamy „Szkołę wicedyrektorów”.

  • Post category:Aktualności

W październiku rozpoczynamy „Szkołę wicedyrektorów”.


Na te szkolenia zapraszamy również młodych stażem dyrektorów i nauczycieli. Szkolenia prowadzi Halina Szymańska – niektóre tematy inni specjaliści podani w wykazie szkoleń.

Jako pierwsze szkolenie z cyklu proponujemy:
Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów- o czym wicedyrektor wiedzieć powinien.
Termin szkolenia online – 6. X. 2021 r. godz. 9.00 – 13.00

Drugie szkolenie to:
Nowy nadzór – budowa planu nadzoru zgodnie ze zmianami, realizacja i dokumentowanie. Gotowe wzory dokumentów.
Termin szkolenia online – 5. XI. 2021 r. godz. 9.00 – 13.00

Trzecie szkolenie z tego cyklu:
Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.
Termin szkolenia – 10. XII. 2021 r. godz. 9.00 – 13.00

Powtórzone szkolenie – czwarte dla wicedyrektorów to:
Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.
Termin szkolenia – 18. II. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Piąte szkolenie dla wicedyrektorów to:
Wicedyrektor liderem rady pedagogicznej. Skuteczna i efektywna współpraca z radą warunkiem sprawnego zarządzania.
Termin szkolenia – 04 .III. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Szóste szkolenie dla wicedyrektorów to:
Zadania wicedyrektora szkoły w kontekście przepisów prawa oświatowego i prawa pracy.
Termin szkolenia – 22 III. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00
Szkolenie prowadzi Halina Bonecka

Siódme szkolenie dla wicedyrektorów to:
Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.
Termin szkolenia – 08.IV. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Ósme szkolenie dla wicedyrektorów to:
Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o nowym nadzorze. Analiza i ocena realizowanych działań.
Termin szkolenia – 13.V. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Dziewiąte szkolenie dla wicedyrektorów to:
Jak opracować sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2021/22 – zadania dyrektora i wicedyrektora. Przykładowe opracowanie.
Termin szkolenia – 14.VI. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

 

Serdecznie zapraszamy.