Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o nowym nadzorze. Analiza i ocena realizowanych działań.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nadzór pedagogiczny jest jednym z kluczowych zadań w pracy wicedyrektora. Ważne jest, aby nadzór był realizowany w sposób sprawny i zgodny z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym. Zbliża się czas podsumowań, ewentualnie wprowadzania zmian, jeżeli z istotnych powodów nie mogliśmy zrealizować tych zadań, które zostały ujęte w planie nadzoru.
   W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego należy dokonać analizy i oceny zadań wynikających z planu nadzoru. Przemyśleć jeszcze ich realizację a także podjąć określone działania. Podczas szkolenia przeanalizujemy przepisy prawa, przykładowe plany nadzoru oraz sposoby realizacji zadań. Podpowiemy, jak przygotować się do podsumowania sprawowanego nadzoru. Pokażemy nowe rozwiązania, przynoszące korzyści dla ucznia, nauczyciela, promujące wysoką jakość pracy szkoły/przedszkola w środowisku.

   Zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do realizacji zadań na wysokim poziomie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa, procesów i efektów przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Wskażemy nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli. Zwrócimy uwagę na sposób formułowania i wdrażania wniosków, w celu podniesienia jakości pracy szkoły/placówki. Podpowiemy jakie narzędzia wykorzystać, podamy gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nowego przepisu prawa. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 2. Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób wprowadzić konieczne zmiany w planie nadzoru.
 3. Słuchacz potrafi wprowadzić zmiany i opracować nowe rozwiązania pod kątem wysokiej jakości pracy szkoły/przedszkola.
 4. Wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przypomnienie zadań dyrektora i kadry kierowniczej w realizacji zadań z nadzoru.
 2. Analiza planu nadzoru i najistotniejszych zmian w jego sprawowaniu.
 3. Przykłady wprowadzonych zmian w poszczególnych formach nadzoru.
 4. Nowa tematyka kontroli przestrzegania przepisów prawa, procesów i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Omówienie przykładowych narzędzi do nadzoru.
 6. Obserwacje zajęć prowadzonych zdalnie i stacjonarnie – omówienie arkuszy.
 7. Przykładowe opracowanie wniosków i rekomendacji z poszczególnych form nadzoru.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy i dyrektorzy szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny zegarowe (240 min.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.