You are currently viewing Ofiara i sprawca – jak ich rozpoznać?

Ofiara i sprawca – jak ich rozpoznać?

 • Post category:Artykuły

Przemoc w szkole nie zawsze przyjmuje widoczne formy. Często zdarza się, że zarówno ofiara, jak i sprawca starannie ukrywa swoją sytuację – z różnych przyczyn. Ofiara boi  się zemsty sprawców, odczuwa brak wiary w pomoc i zmianę sytuacji, obawia się,  że nikt nie uwierzy, ma poczucie winy, często wstydu.

Jak rozpoznać ucznia, który stał się ofiarą przemocy jest? Jest on:

 • przezywany, wyśmiewany, ośmieszany, straszony, poniżany, obwiniany,
 • zmuszany do posłuszeństwa, podporządkowany,
 • nie akceptowany przez innych, co powoduje niskie poczucie własnej wartości,
 • myśli o sobie, że jest nieatrakcyjny i „do niczego”,  wycofuje się z kontaktów,
 • wstydzi się, że został sprowadzony do roli ofiary, jest z tego powodu nieszczęśliwy,
 • za wszelką cenę próbuje zdobyć akceptację agresorów,
 • ma nieoczekiwane zmiany nastrojów – pojawia się irytacja, wybuchy lub wycofanie,
 • nie lubi szkoły, jeśli tylko może unika chodzenia na zajęcia,
 • spóźnia się do szkoły, trzyma się blisko nauczycieli,
 • traci zainteresowanie nauką, ma kłopoty z pamięcią,
 • skarży się na bóle głowy, brzucha, nie ma apetytu,
 • ma problem z zabraniem głosu na forum klasy, jest niepewny siebie,
 • ma zadrapania, siniaki, zniszczone osobiste rzeczy.

Często to nie szkoła, a rodzic może rozpoznać, iż jego dziecko stało się ofiarą przemocy. Mogą na to wskazywać m.in.

 • pojawiające się sińce, zniszczone lub brudne ubranie, zniszczone przybory szkolne (np. plecak, piórnik, zeszyty), zapytane nie potrafią wyjaśnić co się stało lub formułują nierzeczywiste przyczyny,
 • wyglądają na nieszczęśliwe, gorzej śpią;
 • pogarszają się w nauce,
 • wycofują się z kontaktów z rówieśnikami,
 • stają się „zamknięte” w sobie – niechętnie podejmują rozmowy  szkole, kolegach,
 • stają się apatyczne lub agresywne, zmieniają się im nastroje,
 • mogą nie mieć żadnego bliskiego przyjaciela;
 • unikają szkoły np. rano skarżą się na bóle głowy, brzucha, tracą apetyt,
 • artykułują wprost komunikaty typu: „nie lubię tej szkoły”, „nienawidzę swojej klasy”, „nie chcę tam chodzić”, itp.,
 • spóźniają się do szkoły,
 • wracają ze szkoły powoli, często dłuższą drogą,
 • kradną z domu pieniądze lub cenne przedmioty.

Stąd niezwykle ważny jest stały kontakt rodziców z nauczycielami, przepływ informacji, który pozwala szybko i skuteczne podjąć działania naprawcze.

W przypadku ucznia, który jest agresorem również trudno czasami określić, iż to on jest sprawcą przemocy, zwłaszcza sytuacji przemocy emocjonalnej, mobbingu czy braku dobrych relacji w klasie oraz skutecznego nadzoru wychowawczego. Uczeń taki obraca swoje zachowanie w żart, uzasadnia prowokacyjnym zachowaniem ofiary i świetnie się maskuje. Nierzadko jest to tzw. dobry uczeń, z talentami przywódczymi, organizacyjnymi i potrafiący przypodobać się nauczycielom oraz zaskarbiać ich zaufanie –  jemu dużo się wybacza.

Poniższe zachowania sprawcy nie zawsze występują wszystkie łącznie –  już część z nich powinna zwrócić uwagę dorosłych:

 • ma pozytywny obraz siebie,
 • dokucza innym, stroi sobie żarty – swoją agresję kieruje do słabszych, bezbronnych,
 • ma potrzebę dominacji, chce sobie ich podporządkować –  używa wobec nich groźby,
 • ma niski poziom tolerancji frustracji, dlatego łatwo popada w gniew, jest impulsywny,
 • nie umie poradzić sobie z trudnościami w inny sposób niż agresywnie,
 • trudno jest mu zastosować się do obowiązujących zasad,
 • potrafi być agresywny wobec dorosłych, skraca dystans,
 • jest zadowolony ze swoich zachowań, nie ma poczucia winy, wstydu,
 • łatwo nawiązuje kontakt z otoczeniem,
 • na wszystko ma odpowiedź,  doskonale potrafi udawać,
 • zdarza się, że prezentuje zachowania naruszające prawo.

Jak pisaliśmy w poprzednich tekstach, praca nad redukcją zachowań agresywnych  i przemocowych  to działania długotrwałe i wymagające żelaznej konsekwencji po stronie wszystkich, zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Ale bez ich podejmowania nie ma mowy o prawidłowym wychowaniu młodych ludzi w szkole.  

W działaniach profilaktycznych szkoła może wykorzystać liczne „gotowe” programy, dostępne na stronie www.programyrekomendowane.pl, przygotowane przez specjalistów, typu: „Spójrz inaczej” czy „Trzeci elementarz czyli program siedmiu kroków”.