Zmiana podstawy programowej.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Resort edukacji zapowiedział zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:szkoły podstawowej (klasa IV–VIII)w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski,…

Czytaj dalejZmiana podstawy programowej.

Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty a punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

7 lutego 2024 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Nowelizacja wprowadza zmianę §…

Czytaj dalejUczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty a punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.