Krótki czas

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Krótki czas, szybkie tempo…kolejnych zmian!    Tytułowe słowa to określenie tego co dzieje się w sprawie egzaminów zewnętrznych tj. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Zaledwie w minionym tygodniu – w dniu…

Czytaj dalejKrótki czas

O zajęciach rewalidacyjnych

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Zajęcia rewalidacyjne w zapisach prawnych… Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność.…

Czytaj dalejO zajęciach rewalidacyjnych

Do 11 listopada …

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Szkoły pracują w różnych trybach: tradycyjnym, hybrydowym i zdalnym, ale bez względu na tryb realizują zadania ujęte w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym, będącym jednym z dwóch dokumentów opisujących działalność…

Czytaj dalejDo 11 listopada …

Szczególnie polecane

Polecamy szkolenia, które zaplanowaliśmy na listopad: 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce – organizacja, realizacja i dokumentowanie zgodnie z aktualnymi zmianami w przepisach prawa. Podczas tego szkolenia dokładnie…

Czytaj dalejSzczególnie polecane