Forum psychologów i pedagogów pracujących w placówkach oświatowych

Wznawiamy działalność Forum psychologów i pedagogów pracujących w palcówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach, ośrodkach, poradniach.
   Do udziału w Forum zapraszamy również logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi
i młodzieżą.
   W ramach Forum odbywać się będą cykliczne spotkania szkoleniowe oraz poświęcone wymianie doświadczeń i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań pojawiających się problemów w pracy zawodowej.

 Główne cele Forum:

 • poszerzenie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej
 • poszerzenie kompetencji zawodowych, szczególnie w rozwiązywaniu problemów emocjonalno – społecznych oraz trudności wychowawczych uczniów
 • wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody, techniki i narzędzia w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
 • wymiana doświadczeń zawodowych
 • prezentacja przykładów dobrych praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami
 • uzyskanie wsparcia i pomocy

   Spotkania w ramach Forum odbywać się będą raz na dwa miesiące. Każde będzie trwało 4 godz. dydaktyczne (3 godz. zegarowe) i będzie się składało z dwóch części:

I część – szkolenie – 3 godz. dydaktyczne
II część – dyskusja, wymiana doświadczeń zawodowych, umożliwienie zgłaszania problemów w pracy zawodowej i wspólne poszukiwanie rozwiązań – 1 godz. dydaktyczna

  Po każdym spotkaniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.
Na spotkania zapraszani będą specjaliści i eksperci zewnętrzni, pracujący z dziećmi i młodzieżą borykająca się z różnymi zaburzeniami i problemami.


Jako pierwsze szkolenie z cyklu proponujemy:
Planowanie pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku 2022/2023.
Termin szkolenia online – 19.X. 2022 r. godz. 12.00 – 15.00

Drugie szkolenie to:
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapobieganie samookaleczeniom i próbom samobójczym.
Termin szkolenia online – 09.XI. 2022 r. godz. 12.00 – 15.00

Trzecie szkolenie to:
Zrozumieć nastolatka – jego świat, potrzeby i problemy.
Termin szkolenia – 14.XII. 2022 r. godz. 12.00 – 15.00

Czwarte szkolenie to:
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w szkole podstawowej – ważne zadanie specjalistów.
Termin szkolenia – 01.III. 2023 r. godz. 12.00 – 15.00

Piąte szkolenie to:
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem metody wspólnej sprawy.
Termin szkolenia – 10.V. 2023 r. godz. 9.00 – 13.00

Prowadzący – Anna Polak
Psycholog, pedagog, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka, terapeutka w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Od 25 lat zawodowo związana jest z dziećmi i młodzieżą, której pomaga w trudnościach oraz wspiera w rozwoju. Wspiera również rodziców w budowaniu dobrych relacji z własnymi dziećmi, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Serdecznie zapraszamy.

FORUM PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW PRACUJĄCYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

   Od 2022 roku rozpoczynamy działalność Forum psychologów i pedagogów pracujących w palcówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach, ośrodkach, poradniach.
   Do udziału w Forum zapraszamy również logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
   W ramach Forum odbywać się będą cykliczne spotkania szkoleniowe oraz poświęcone wymianie doświadczeń i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań pojawiających się problemów w pracy zawodowej.

 Główne cele Forum:

 • poszerzenie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej
 • poszerzenie kompetencji zawodowych, szczególnie w rozwiązywaniu problemów emocjonalno – społecznych oraz trudności wychowawczych uczniów
 • wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody, techniki i narzędzia w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
 • wymiana doświadczeń zawodowych
 • prezentacja przykładów dobrych praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami
 • uzyskanie wsparcia i pomocy

   Spotkania w ramach Forum odbywać się będą raz na dwa miesiące. Każde będzie trwało 4 godz. dydaktyczne (3 godz. zegarowe) i będzie się składało z dwóch części:

 I część – szkolenie – 3 godz. dydaktyczne
II część – dyskusja, wymiana doświadczeń zawodowych, umożliwienie zgłaszania problemów w pracy zawodowej i wspólne poszukiwanie rozwiązań – 1 godz. dydaktyczna

   Po każdym spotkaniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.
   Na spotkania zapraszani będą specjaliści i eksperci zewnętrzni, pracujący z dziećmi i młodzieżą borykająca się z różnymi zaburzeniami i problemami.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 marca 2022 r. w godzinach 12.00 – 15.00 na temat:

WSPÓŁCZESNY NASTOLATEK – JEGO ŚWIAT, POTRZEBY I PROBLEMY

Zakres tematyczny spotkania:

 1. Kim jest współczesny nastolatek? – charakterystyka z uwzględnieniem perspektywy młodych ludzi.
 2. Zmiany neurobiologiczne w okresie adolescencji, wpływające na zachowania nastolatków.
 3. Potrzeby, zagrożenia, najczęstsze problemy młodych ludzi w okresie adolescencji.
 4. Jak rozmawiać z współczesnym nastolatkiem?
 5. Budowanie relacji opartej na szacunku i zaufaniu z młodym człowiekiem.
 6. Formy pomocy, wybrane skuteczne metody, techniki, narzędzia w pracy psychologiczno – pedagogicznej nastolatkami, przykłady dobrych praktyk.

Szczegółowy program wkrótce na stronie

Prowadzący – Anna Polak
Psycholog, pedagog, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka, terapeutka w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Od 25 lat zawodowo związana jest z dziećmi i młodzieżą, której pomaga w trudnościach oraz wspiera w rozwoju. Wspiera również rodziców w budowaniu dobrych relacji z własnymi dziećmi, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, min.:
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach II stopnia,
Studium Metod Psychokorekcyjnych,
Studium Psychoprofilaktyki,
W trakcie – Terapia behawioralno – poznawcza dzieci i młodzieży
Metoda KIDS’ SKILLS – dam radę
TSR w pracy z dziećmi i rodziną,
TSR w pracy z młodzieżą i rodziną
Depresja jako sygnał
Trening Umiejętności Społecznych (TUS),ukończony z certyfikatem
Uczeń z Zespołem Aspergera,
Terapia poznawczo – behawioralna,
Motywowanie do współpracy ii eliminowanie zachowań niepożądanych w pracy z dziećmi. Techniki behawioralne w pracy wychowawczej,
Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna,
Zaburzenia psychiczne u dzieci – wybrane problemy,
Diagnozowanie i korygowanie zaburzonych zachowań dzieci,
Profilaktyka uzależnień behawioralnych