Rodzicom…

Ze wszystkich stron słychać o potrzebie przygotowania uczniów do powrotu do edukacji stacjonarnej. I słusznie – rok pandemii, izolacja społeczna, niedostatki edukacji zdalnej, odcisnęły swoje traumatyczne piętno na dzieciach i…

Czytaj dalej

Ważne zamiany dla szkół artystycznych!

Ważne zamiany dla szkół artystycznych! W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,…

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk