Zmiany w podstawie programowej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia od nowego roku szkolnego.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Minister Przemysław Czarnek 23 maja 2022 roku przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów…

Czytaj dalejZmiany w podstawie programowej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia od nowego roku szkolnego.

Co nowego w podstawach programowych liceum ogólnokształcącego i technikum od nowego roku szkolnego?

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

23 maja 2022 roku został opublikowany projekt rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Proponowane zmiany polegają na: wyodrębnieniu…

Czytaj dalejCo nowego w podstawach programowych liceum ogólnokształcącego i technikum od nowego roku szkolnego?