You are currently viewing „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”.

„Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”.

  • Post category:Artykuły

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. Został on ustanowiony 20 września 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – rezolucja nr 47/237, w celu podkreślenia znaczenia rodziny w społeczeństwie i wspierania rodzin poprzez realizację skutecznej polityki prorodzinnej, pogłębienia świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

 Jan Paweł II w Liście do Rodzin (1994 r.) zaznaczył, że „pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. […] To rodzina wprowadza człowieka w system wartości, kształtuje i przygotowuje człowieka do pełnienia różnorodnych ról społecznych. W rodzinie dziecko uczy się miłości, solidarności i odpowiedzialności za siebie i innych’’

Minister Edukacji i Nauki objął patronatem organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  Ogólnopolski Konkursie poświęcony rodzinie zatytułowany „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”.

Szczęśliwa rodzina to jeden z najważniejszych fundamentów rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży. Jak wielką rolę w życiu dziecka odgrywa pełen miłości i szacunku dom, wie z pewnością każdy nauczyciel i wychowawca. ,,Dlatego zachęcam wszystkich do udziału w organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  Ogólnopolskim Konkursie poświęconym rodzinie, zatytułowanym „Rodzina. Mając siebie mamy tak wiele” – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który objął to wydarzenie patronatem.

Minister zachęcił uczniów do wzięcia udziału w tej inicjatywie i napisania o rodzinnych przygodach, o tym, jak wspólnie spędzają czas, o ważnych wydarzeniach, o relacjach, które sprawiają, że ich rodzina jest wyjątkowa. ,,Zachęcam również nauczycieli do przygotowania i przesłania scenariuszy lekcji i inicjatyw edukacyjnych poświęconych rodzinie’’ – dodał Minister.

Rejestracja na konkurs rozpoczęła  się 16 maja 2022 r.

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się regulamin konkursu.

Przy okazji warto zajrzeć na stronę  2godzinydlarodziny.pl, na której można przeczytać: ,,Wszyscy ludzie na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z najbliższymi. Potrzebujemy miłości, bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, a także słów i czynów, skierowanych do nas, które te wartości wyrażają. W życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie robimy i kim w tym czasie jesteśmy. Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnych światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin.’’ Dwie Godziny dla Rodziny to Globalny Ruch Społeczny na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie „obok siebie’’.

Celem akcji przeprowadzanej już po raz 11.  jest zwrócenie uwagi, że pracownik poza pracą – ma swoje życie prywatne i rodzinę. Wiadomym jest, że to przede wszystkim szczęście w życiu prywatnym przekłada się na większe zaangażowanie w pracy. Szeroko mówi również o tym zasada work-life balance.