„Nowe narkotyki’’ – poradnik dla nauczycieli” – publikacja na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Szkoły zgodnie z ustawą Prawo oświatowe realizują uchwalony do 30 września przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo - profilaktyczny. Przydatne do realizacji zaprojektowanych działań mogą być…

Czytaj dalej„Nowe narkotyki’’ – poradnik dla nauczycieli” – publikacja na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas do 31 października na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada.…

Czytaj dalejTrwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.