You are currently viewing Nowe materiały edukacyjne dla nauczycieli.

Nowe materiały edukacyjne dla nauczycieli.

 • Post category:Artykuły

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowały materiały edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli. Celem wspólnej inicjatywy jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.
Autorzy inicjatywy podkreślają, że problematyka bezpieczeństwa uczniów wpisuje się w zadania szkoły związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego:

 • na poziomie edukacji wczesnoszkolnej są one realizowane w formie zajęć wspierających aktywność dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku;
 • na drugim etapie edukacji w szkole podstawowej są one realizowane w formie zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, które służą przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy;
 • na poziomie szkoły ponadpodstawowej są one realizowane w formie zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, które służą przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

Przeciwdziałanie zagrożeniom i alarmowanie o możliwości ich wystąpienia mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo w kraju. Niezwykle ważne zatem jest, by popularyzować wiedzę na ten temat w szkołach.

Pomysłodawcy zachęcają placówki oświatowe do:

 • realizowania zajęć, nie tylko w oparciu o przedmiot E.D.B. ale również w ramach zajęć z wychowawcą oraz zajęć pozalekcyjnych;
 • przysyłania fotografii i krótkich opisów przeprowadzonych zajęć w celu ich popularyzacji.

Nauczyciele będą mogli korzystać ze scenariuszy zajęć z uczniami, a także wziąć udział w szkoleniach e-learningowych dotyczących powyższych zagadnień. Szkolenia realizuje ORE.

Przygotowano materiały, które pomogą nauczycielom informować o zagrożeniach i ważnych alarmach:

 • ,,Alert RCB” – scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej;
 • „Otrzymuję wiadomość SMS – Alert RCB – wiem, jak się zachować” – scenariusz zajęć dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej;
 • ,,Zagrożenie – Alert RCB – bezpieczeństwo” – scenariusz zajęć dla uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej;
 • ,,Alert RCB” – plakat.

Źródło: www.gov.pl