You are currently viewing W marcu próbne egzaminy

W marcu próbne egzaminy

 • Post category:Artykuły

W marcu próbne egzaminy.


 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 lutego 2021r. przekazał informację dotyczącą tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty, czyli testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Termin przeprowadzenia testów wskazano na 17 – 19 marca 2021r. wg. harmonogramu:
17. 03. – język polski,
18.03. – matematyka,
19.03. – języki obce nowożytne.

Egzaminy próbne z poszczególnych przedmiotów odbędą się w kolejnych dniach: środa, czwartek, piątek, zawsze o godzinie 9.00.

CKE informuje, że są przygotowane arkusze w wersji standardowej, jak i dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. O terminie przekazania materiałów, w tym nagrań w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, dyrektorzy otrzymają informacje w pierwszym tygodniu marca. Informacja będzie na tyle wczesna, by z łatwością przygotować w szkole wystarczającą liczbę powielonych testów diagnostycznych.

Materiały będą udostępnione za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE, zaś w dniu egzaminu będą dostępne również na stronie CKE i MEiN.

Zasady oceniania poszczególnych zadań będą udostępniane każdego dnia egzaminu około godziny 16.00 poprzez wymienione wyżej źródła przekazu.

CKE przypomina:

 • szkoła przeprowadza testy diagnostyczne dobrowolnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego;
 • szkoła przeprowadza test w warunkach właściwych dla późniejszego egzaminu ósmoklasisty;
 • szkoła traktuje test jako informację i diagnozę o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów;
 • szkoła nie ustala ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów po przeprowadzeniu testów.

Na stronie CKE dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019r. i 2020r.;
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. /cke.gov.pl/

Ponadto na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji są zamieszone materiały o nazwie ,,Vademecum nauczyciela. Egzamin ósmoklasisty w 2021r.”. Publikacje mają na celu przybliżenie nauczycielom wymagań obowiązujących na egzaminach z poszczególnych przedmiotów w bieżącym roku szkolnym, zawierają wskazówki, jak najlepiej przygotować uczniów do czekających ich wyzwań egzaminacyjnych.

Tego samego dnia dyrektor CKE poinformował, że od 3 do 16 marca 2021r. zostaną przeprowadzone testy diagnostyczne w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Został również przedstawiony harmonogram testowania.

Na stronie CKE dostępne są:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020. /cke.gov.pl/

Na stronie ore udostępniono publikacje ,,Vademecum nauczyciela”.

Więcej informacji: mein.gov.pl; cke.gov.pl; oke.waw.pl; ore.edu.pl