You are currently viewing „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

 • Post category:Artykuły

Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem i ważnym tematem. Zdalne lekcje, zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze stają się wydarzenia, takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu.

Kolejna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zaplanowana jest na wtorek 8 lutego 2022 r. Tegoroczne hasło akcji to „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzić będziemy 8 lutego, ale obchody akcji związane z dostępnymi wydarzeniami oraz realizowanymi wraz z uczniami działaniami będą trwały przez cały luty i marzec 2022 r.

Obchody DBI mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI (obejrzyj wystąpienia prelegentów), adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.

Na stronie wydarzenia znajdują się szczegółowe informacje związane z obchodami DBI 2022, w tym m.in:

 • informacja nt. Konferencji DBI 2022 – adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie;
 • spektakle z Plikiem i Folderem – możliwość udziału w jednym z pięciu spektakli przeznaczonych dla uczniów, po obowiązkowym zarejestrowaniu lokalnej inicjatywy DBI 2022 (wymagana rejestracja);
 • DBI.pl – zgłoś swoją inicjatywę! – wszystkie zgłaszane działania można realizować od lutego do końca marca 2022 r.;
 • mapa inicjatyw DBI– informacje o zgłaszanych inicjatywach.
 • pakiety edukacyjne – materiały edukacyjne i promocyjne do przeprowadzenia zajęć o bezpieczeństwie w sieci.

Dla lokalnych organizatorów akcji DBI przygotowana została propozycja materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dostępna w formie online: gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami, webinary dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć, banery oraz inne grafiki do wykorzystania podczas realizacji i promocji akcji DBI.

Każda instytucja/osoba, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie DBI.pl otrzyma elektroniczne zaświadczenie udziału w DBI. Dzięki zgłaszaniu inicjatyw do DBI każdy może zadbać o edukację i bezpieczeństwo sieci w swojej lokalnej społeczności, ale można też zaproponować inicjatywę, która będzie angażowała większą grupę osób – to zależy tylko od kreatywności i możliwości osób, które chcą się włączyć w obchody DBI 2022.

Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego internetu dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej:

 • Znaczenie Internetu we współczesnym świecie (Wiedza o kulturze, do wykorzystania na języku polskim)
 • The internet (Informatyka)
 • Nie krzywdź mnie (Język polski)
 • A window to the world or a thief of time? (Język polski)
 • Okno na świat czy złodziej czasu? (Język polski)
 • Savoir vivre w Internecie (Informatyka)
 • Let’s talk about sources of information. Repeat lesson (Informatyka)
 • Konsekwencje zagrożeń w Internecie i sposoby ich unikania (Informatyka)
 • Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat? (Informatyka)
 • W gąszczu informacji (Wiedza o społeczeństwie)
 • Bezpieczeństwo w sieci (Informatyka).

Źródło:
• Polskie Centrum Programu Safer Internet
• nask.pl