Po co opiekun stażu?

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Po co opiekun stażu?   Nauczycielom, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego, dyrektor szkoły/placówki wyznacza opiekuna stażu. Opiekunem może być nauczyciel mianowany bądź dyplomowany. W placówkach samorządowych…

Czytaj dalejPo co opiekun stażu?

Projekt edukacyjny.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Projekt jako metoda nauczania/uczenia się.  Dzieląc umiejętności, które zdobywa się w szkole na umiejętności twarde i miękkie, te pierwsze łatwiej zdobywać. Odpowiadają na pytanie co? Czyli co wiem, co to…

Czytaj dalejProjekt edukacyjny.

Pozostajemy młodzi

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Pozostajemy młodzi czyli - Jak przygotować szkolenie rady pedagogicznej  Pozostajemy młodzi, dokąd będziemy mogli uczyć sięnowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności.Już sama perspektywa bycia wiecznie młodym (patrz wyżej) winna nas motywować…

Czytaj dalejPozostajemy młodzi

Trudna sztuka motywacji

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Trudna sztuka motywacji… ale motywacji nauczyciela.   Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego movere, co oznacza ruszać się. Właśnie ruch, działanie jest fundamentalną własnością wszystkich żywych istot. W odniesieniu do ludzi…

Czytaj dalejTrudna sztuka motywacji

Zadanie na grudzień

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Zadanie na grudzień   Dyrektor szkoły/placówki do 31 grudnia zobowiązany jest wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego…

Czytaj dalejZadanie na grudzień