Po co opiekun stażu?

Po co opiekun stażu?   Nauczycielom, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego, dyrektor szkoły/placówki wyznacza opiekuna stażu. Opiekunem może być nauczyciel mianowany bądź dyplomowany. W placówkach samorządowych…

Czytaj dalej

Projekt edukacyjny.

Projekt jako metoda nauczania/uczenia się.  Dzieląc umiejętności, które zdobywa się w szkole na umiejętności twarde i miękkie, te pierwsze łatwiej zdobywać. Odpowiadają na pytanie co? Czyli co wiem, co to…

Czytaj dalej

Pozostajemy młodzi

Pozostajemy młodzi czyli - Jak przygotować szkolenie rady pedagogicznej  Pozostajemy młodzi, dokąd będziemy mogli uczyć sięnowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności.Już sama perspektywa bycia wiecznie młodym (patrz wyżej) winna nas motywować…

Czytaj dalej

Trudna sztuka motywacji

Trudna sztuka motywacji… ale motywacji nauczyciela.   Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego movere, co oznacza ruszać się. Właśnie ruch, działanie jest fundamentalną własnością wszystkich żywych istot. W odniesieniu do ludzi…

Czytaj dalej

Zadanie na grudzień

Zadanie na grudzień   Dyrektor szkoły/placówki do 31 grudnia zobowiązany jest wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego…

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk