Rozpoczynamy „Szkołę wicedyrektorów 2023/2024”

Rozpoczynamy spotkania  w ramach „Szkoły wicedyrektorów.” Naszym celem jest przedstawienie nowym dyrektorom, oraz tym, którzy już pełnią funkcję sposobów realizacji  zadań określonych przepisami prawa i wynikających z obowiązków wicedyrektora.
Każdy wicedyrektor wspiera dyrektora w realizacji zadań. Pomaga w tworzeniu dokumentów, realizuje zadania wynikające z nadzoru, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa przez nauczycieli w zakresie oceniania uczniów, realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, dba o właściwą realizację praw i obowiązków ucznia a także realizuje cały szereg zadań wynikających z zakresu obowiązków. Chcemy pomóc i ułatwić sprawowanie funkcji kierowniczej dyrektorom, podpowiedzieć ciekawe i nowatorskie rozwiązania w tym obszarze, wskazać zadania priorytetowe w tej pracy. W tym cyklu będą włączane szkolenia z zakresu prawa pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb, zgłaszanych przez Państwa. Życzymy powodzenia i serdecznie zapraszamy.

Szkolenia prowadzi Halina Szymańska oraz inni wykładowcy w miarę zgłaszanych potrzeb.


Jako pierwsze szkolenie z cyklu proponujemy:
 Jak kontrolować dokumentację nauczycieli – praktyczne wskazówki dla dyrektora i wicedyrektora,  analiza narzędzi do kontroli
Termin szkolenia online – 27 IX 2023 r. godz. 9.00 – 13.00

Drugie szkolenie to:
Jak nadzorować ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – kompendium wiedzy dla wicedyrektora.
Termin szkolenia – 20 X 2023 r. godz. 9.00 – 13.00

Trzecie szkolenie to:
Jak wicedyrektor powinien realizować i dokumentować zadania z nadzoru pedagogicznego. Gotowe narzędzia do dokumentowania – omówienie.
Termin szkolenia –  08 XI 2023 r. godz. 9.00 – 13.00

Czwarte szkolenie to:
Zadania wicedyrektora szkoły w kontekście przepisów prawa oświatowego i prawa pracy.
Termin szkolenia – 12 XII 2023 r. godz. 9.00 – 13.00
Szkolenie prowadzi Halina Bonecka

Piąte szkolenie to:
Kompendium wiedzy o awansie zawodowym nauczycieli – analiza nowych i przejściowych przepisów prawa.
Termin szkolenia –11 I 2024 godz. 9.00 – 13.00

Szóste szkolenie to:
Jakość pracy specjalistów zatrudnionych w szkole- kontrola realizacji zadań, niezbędna dokumentacja, gotowe wzory.
Termin szkolenia – 21 II 2024 r. godz. 12.30- 16.30
Szkolenie prowadzi Anna Polak

Siódme szkolenie to:
Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o ocenie pracy nauczyciela. Gotowe przykłady realizacji.
Termin szkolenia – 17 IV 2024 r. godz. 9.00 – 13.00

Ósme szkolenie to:
Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24,  ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.  Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów.
Termin szkolenia – 10  i 11 VI 2024 r. godz. 9.00 – 13.00

 

Serdecznie zapraszamy.