Kompendium wiedzy o awansie zawodowym nauczycieli – analiza nowych i przejściowych przepisów prawa.

Piąte szkolenie z cyklu „Szkoła wicedyrektorów 2024/25”

Ważne!
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, według aktualnie obowiązujących przepisów i przepisów dotychczasowych. Podamy liczne wzory dokumentów niezbędnych podczas realizacji awansu zawodowego. Omówimy wspierającą rolę wicedyrektora w awansie nauczyciela.

OPIS TEMATU:

    Awans zawodowy nauczycieli wymaga szczególnego wsparcia zarówno ze strony dyrektora jak i wicedyrektora. Zmienione przepisy prawa zarówno w  Karcie Nauczyciela, nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli jak i zmiany wprowadzone od 1 września 2023 roku stawiają przed nauczycielami  mnóstwo pytań i wątpliwości. Wicedyrektor, który będzie miał ugruntowaną wiedzę w tym obszarze w sposób skuteczny będzie wspierał swoich nauczycieli w realizacji tak ważnego zadania.
      Podczas szkolenia omówimy  prawne rozwiązania w zakresie awansu, przeanalizujemy indywidualne przypadki dotyczące poszczególnych nauczycieli, będących w trakcie awansu i rozpoczynających ścieżkę awansu według nowych przepisów. Przypomnimy, jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego po zmianach w przepisach prawa, a jakie realizować zadania według ścieżki dotychczasowej. Krótko omówimy procedurę oceny pracy,  powiązaną z awansem zawodowym. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna ścieżkę awansu zawodowego według nowych przepisów prawa.
 2. Będzie wiedział jak nadzorować pracę nauczyciela początkującego, aby go wspierać w realizacji zadań.
 3. Potrafi zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 4. Zrozumie powiązanie awansu zawodowego z formą zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie omówienie przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy.
 2. Awans zawodowy nauczyciela początkującego – omówienie zadań do realizacji.
 3. Rola mentora w awansie zawodowym nauczyciela początkującego
 4. Obowiązek prowadzenia zajęć w celu wzmocnienia umiejętności praktycznych.
 5. Awans nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów.
 6. Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, szczegółowe rozwiązania.
 7. Krótkie omówienie oceny pracy w powiązaniu z awansem zawodowym.
 8. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/zespołów i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.