Rozpoczynamy projekt „Być niezwykłym wychowawcą”

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla wychowawców, który w szczególności polecamy tym nauczycielom, którzy „raczkują” w pracy wychowawczej z oddziałem, ale też tym którzy są refleksyjni i wciąż poszukują nowych dróg w jakże ważnej pracy nauczyciela – wychowawcy dzieci i młodzieży.
Jeżeli zgadzasz się pełnić funkcję wychowawcy klasy musisz być świadomy roli, odpowiedzialności i obowiązków jakie cię czekają.
Jeśli masz obawy, powiedz o nich głośno w czasie szkolenia, które tobie proponujemy. Nie możesz być wychowawcą z przymusu, bo klasa od razu to wyczuje.
Uczestnikom szkolenia pomożemy przyswoić przepisy prawa i zakres obowiązków nauczyciela-wychowawcy wynikający z tych przepisów, wskażemy na znaczenie relacji pomiędzy wychowawcą i wychowankami, pokażemy jak unikać barier w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, omówimy najskuteczniejsze metody wychowawcze, podpowiemy jak budować współpracę z rodzicami oraz jak radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach.
Czy warto być dobrym wychowawcą, nietuzinkowym, takim, którego młodzież zapamięta. Warto, ale dużo zależy od Ciebie!

Chcesz być super wychowawcą – zapraszamy!


Jako pierwsze szkolenie z cyklu proponujemy:
Jakie zadania stoją przed dobrym wychowawcą?
Termin szkolenia online – 13 XI 2023 r. godz. 13.30 – 17.30


Jako drugie szkolenie z cyklu proponujemy:
Jak zintegrować zespół klasowy.
Termin szkolenia online – 13 XII 2023 r. godz. 13.30 – 17.30


Jako trzecie szkolenie z cyklu proponujemy:
Skuteczne metody wychowawcze w pracy z uczniem.
Termin szkolenia online – 29 II 2024 r. godz. 13.30 – 17.30


Jako czwarte szkolenie z cyklu proponujemy:
Jak zbudować poprawne relacje rodzic – wychowawca?
Termin szkolenia online – 21 III 2024 r. godz. 13.30 – 17.30


Jako piąte szkolenie z cyklu proponujemy:
Kłopotliwy wychowanek i trudny rodzic- skuteczne metody wychowawcze.
Termin szkolenia online – 24 IV 2024 r. godz. 13.30 – 17.30

 

Serdecznie zapraszamy.