Jak zintegrować zespół klasowy.

Drugie szkolenie z cyklu „Być niezwykłym wychowawcą”

OPIS TEMATU:

Warunkiem skutecznego oddziaływania pedagogicznego jest nawiązanie właściwych relacji z uczniami już podczas pierwszych kilku spotkań z klasą. Sztuka osiągania sukcesu w pracy wychowawczej to między innymi strategie stosowane przez nauczyciela w celu wpływania na przyjmowanie i prezentowanie pożądanych  postaw przez uczniów.

Z punktu widzenia nauczyciela cenne jest, aby uczeń rozumiał, że od niego zależy jak będzie postrzegany w środowisku społecznym i że ponosi odpowiedzialność za własny rozwój.  Nauczyciel, w celu zaplanowania i stosowania określonych strategii motywowania uczniów, powinien sam zastanowić się, co jego motywuje do pracy. Taka refleksja stanowi ważny punkty wyjścia do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co przede wszystkim motywuje ucznia, czy ja – nauczyciel posiadam odpowiednie kompetencje interpersonalne konieczne do tworzenia bezpiecznego środowiska wychowawczego?

Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. zapoznanie nauczycieli z zasadami skutecznego komunikowania się z uczniami;
  2. przybliżenie istoty interakcji występujących podczas pierwszych spotkań nauczyciela z klasą;
  3. wyposażenie nauczycieli w umiejętności interpersonalne istotne w pracy z uczniem i współpracy z rodzicami uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Pierwsze spotkanie wychowawcy z wychowankami – reguły i zasady.
  2. Komunikacja w relacjach asymetrycznych.
  3. Zasady aktywnego słuchania.
  4. Budowanie relacji interpersonalnych pomiędzy wychowankami – budowanie zespołu klasowego.
  5. Szkolne gry uczniów.
  6. Strategie nauczycieli. Estetyki sytuacji edukacyjnej wg. L. Witkowskiego.
  7. Refleksyjny super wychowawca.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.