Skuteczne metody wychowawcze w pracy z uczniem.

Trzecie szkolenie z cyklu „Być niezwykłym wychowawcą”

OPIS TEMATU:

Praca nauczyciela-wychowawcy należy do najważniejszych i najtrudniejszych. Jest też jednocześnie jednym z najciekawszych  nauczycielskich wyzwań.
Wychowawca klasy spełnia przede wszystkim rolę organizatora wszelkich poczynań opiekuńczo-wychowawczych. Na nim spoczywa zadanie tworzenia klimatu wychowawczego w klasie oraz rozwijanie różnorodnych form współpracy uczniowskiej.
Jeśli działalność wychowawczą traktuje się przede wszystkim jako oddziaływanie własnym przykładem, to szczególnego znaczenia nabierają cechy osobowościowe nauczyciela-wychowawcy. Jaki więc powinien być „wzór osobowości” idealnego nauczyciela-wychowawcy? W czasie szkolenia wskażemy na te cechy osobowości i umiejętności nauczyciela, które gwarantują sukces wychowawczy w pracy z uczniem.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami budowania zespołu klasowego, zasadami radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla ucznia, nauczyciela oraz zasadami tworzenia pozytywnych i dobrych relacji interpersonalnych.

Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie wychowawcy w umiejętność budowania zgranego zespołu klasowego w oparciu w własne predyspozycje i predyspozycje uczniów.
Uczestnicy szkolenia:

  1. uzyskają wiedzę z zakresu efektywności pracy wychowawczej;
  2. poznają konkretne sposoby oddziaływań wychowawczych oraz sposoby unikania błędów w pracy wychowawczej;
  3. poznają style kierowania zespołem;
  4. przypomną sobie metody wychowawcze opisane w literaturze przedmiotu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Kompetencje wychowawcy – błędy wychowawcze w pracy nauczyciela? – jak ich unikać.
  2. Wychowawca – dążenie do mistrzostwa – jak je osiągnąć?
  3. Style kierowania zespołem klasowym,
  4. Dyscyplina w szkole. Radzenie sobie z trudnościami w pracy z uczniem.
  5. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i potrzeb wychowanków.
  6. Metody wychowawcze w kontekście wspierania rozwoju uczniów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.