Jak zbudować poprawne relacje rodzic - wychowawca?

Czwarte szkolenie z cyklu „Być niezwykłym wychowawcą”

OPIS TEMATU:

Rodzice i nauczyciele powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków.
Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli rodzica w wychowywaniu dziecka oraz roli nauczyciela jako osoby wspierającej rodziców w wychowywaniu swoich dzieci.  Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością. Nawiązanie dobrych kontaktów z rodzicami wymaga czasu, chęci i pracy.
Warto pamiętać, że to nauczyciel jest tą osobą, która dąży do stworzenia dobrych relacji z rodzicami, to nauczycielowi powinno zależeć na dobrych kontaktach i współpracy, bo kiedy już pozyska rodziców staną się oni niezastąpionymi pomocnikami podczas różnego rodzaju imprez, akademii, wycieczek.
Rodzic, który poczuje się potrzebny, będzie w stanie poświęcić wiele czasu i energii na pomoc nauczycielowi w różnych formach zajęć.
Nauczyciel nie może traktować rodzica jak niechcianego petenta, który jest wścibski, ciągle się pyta o rzeczy dla wychowawcy oczywiste, ponieważ taka postawa rodzica najczęściej wynika z troski o dobro własnego dziecka. Zdarzają się również tacy rodzice, którzy mało interesują się dzieckiem, okazują chłód emocjonalny –  w takich sytuacjach należy wykazać się inicjatywą, nie zrażać się odmowami rodzica. W końcu konsekwencja i cierpliwość przyniosą rezultaty.

Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie wychowawcy w umiejętność budowania prawidłowych i efektywnych relacji w kontaktach z rodzicami wychowanków, także  w oparciu w własne predyspozycje:

 1. wyposażenie uczestników w znajomość praw i obowiązków rodziców;
 2. wskazanie na zależności pomiędzy osobowością rodzica i nauczyciela w procesie współpracy;
 3. wskazanie efektywnych zasad współpracy z rodzicami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne działania rodziców w szkole – miejsce i rola rodziców w szkole.
 2. Obowiązki rodziców wobec szkoły i szkoły wobec rodziców.
 3. Prawa i obowiązki rodziców w świetle ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 4. Postawy rodziców wobec szkoły.
 5. Komunikacja z rodzicem – pułapki psychologiczne.
 6. Zasady współpracy z rodzicami. Warunki skutecznej współpracy z rodzicami. Płaszczyzny współpracy.
 7. Sztuka motywacji – jak zachęcać rodziców do współpracy?
 8. Prawa i obowiązki rodziców w Europie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.