Szczególnie polecane

Polecamy szkolenia, które zaplanowaliśmy na listopad: 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce – organizacja, realizacja i dokumentowanie zgodnie z aktualnymi zmianami w przepisach prawa. Podczas tego szkolenia dokładnie…

Czytaj dalej

Edukacja włączająca – co to takiego?

Edukacja włączająca – co to takiego? Według definicji Unesco włączanie (inkluzja) to proces skutecznego budowania jednej zbiorowości uczących się, opartej na solidarności pomiędzy dziećmi o specjalnych potrzebach i ich rówieśnikami,…

Czytaj dalej

Jakie szkolenia proponujemy w listopadzie

Szkolenie "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce - organizacja, realizacja i dokumentowanie zgodnie aktualnymi zmianami w przepisach prawa" proponujemy w następującym terminie: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce…

Czytaj dalej

Indywidualizacja – ważne słowo

Indywidualizacja – ważne słowo! Określenie „indywidualizacja pracy w szkole” jest doskonale znane każdemu nauczycielowi. Zgodnie z obowiązującym prawem warto pamiętać, że indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu stanowi zasadę, czyli normę…

Czytaj dalej

Szkolni specjaliści – rola i zadania

Szkolni specjaliści – rola i zadania.    W kilku aktach prawnych, m.in. rozporządzeniach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustawodawca wymienia pięciu specjalistów zatrudnianych w szkole, wraz z ich zadaniami.…

Czytaj dalej

Zespoły nauczycielskie.

Zespoły nauczycielskie Zdecydowana większość zadań, która stoi przed współczesną szkołą wymaga działań zespołowych. To w trakcie wspólnych przemyśleń, dyskusji, refleksji nauczycieli powstają skuteczne sposoby rozwiązywania problemów, opracowania nowych ścieżek działania.…

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk