You are currently viewing Zdrowie i pierwsza pomoc jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w kolejnym roku szkolnym.

Zdrowie i pierwsza pomoc jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w kolejnym roku szkolnym.

  • Post category:Artykuły

Nowości…

Zdrowie i pierwsza pomoc jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w kolejnym roku szkolnym

W kolejnym roku szkolnym – 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa będzie wzmacnianie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, w ramach zajęć z wychowawcą będą realizowane zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy. Uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu czy właściwie zareagować na wypadek.

 ,,Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania – właściwa reakcja na nagły wypadek. Już teraz uczniowie na zajęciach szkolnych poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli skutecznie nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie” – głosi komunikat opublikowany na stronie internetowej resortu edukacji. Dodano w nim, że ponadto minister edukacji skieruje do kuratorów  oświaty list, „by zadbali na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Warto też zaznaczyć, że w styczniu b.r. Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, zwrócił się z apelem do minister edukacji Barbary Nowackiej o rozważenie włączenia do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie „Wiedza o zdrowiu”, wzorowanego na przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie”. W opinii rzecznika zaproponowany program odpowiada na współczesne problemy i umożliwi uczniom zdobycie umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji związanych m.in. ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, prawami i obowiązkami pacjenta, zrozumieniem działań profilaktycznych oraz oceną skuteczności szczepień ochronnych.

Wiceminister Katarzyna Lubnauer poinformowała, że zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy resort zamierza wprowadzić we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Z kolei Barbara Nowacka zapytana, w jaki sposób realizowana będzie nauka pierwszej pomocy, powiedziała jedynie, że zajmą się tym wychowawcy i że nie będzie realizowana na dodatkowych lekcjach. ,,Młodzież nie wytrzyma dodatkowych. Ale w ramach godziny wychowawczej. To jest mega fajne” — mówiła w rozmowie z dziennikarzami.

Na stronie WOŚP zamieszczone są informacje o programie edukacyjnym ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”, który   Fundacja WOŚP prowadzi od 2006 roku, a skierowany jest on do klas I-III w szkołach podstawowych. Wśród jego celów znajduje się wyposażenie najmłodszych w wiedzę i umiejętności oraz pewność co do tego, że poradzą sobie w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. ,,Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym’’ – można przeczytać na stronie programu.  Szkoły przystępują do programu dobrowolnie. Fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz realizuje szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Program został wdrożony już w 12 602 szkołach w Polsce, co stanowi około 90% wszystkich polskich szkół. To znaczy, że prawie trzy miliony dzieci wie, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

Źródło:

  • men.gov.pl
  • glos.pl
  • wosp.org.pl
  • medonet.pl
  • rp.pl