You are currently viewing Pytać czy nie pytać  – oto jest pytanie.

Pytać czy nie pytać – oto jest pytanie.

  • Post category:Artykuły

"Tydzień Ulgi”

Uczniowie wracają do szkół a Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotował kampanię społeczną ,,Tydzień Ulgi”.

Instytut jest jej pomysłodawcą i organizatorem. Naukowcy apelują do szkół, aby nauczyciele w tygodniu powrotu dzieci do nauki stacjonarnej powstrzymali się od klasówek, odpytywania i zadawania prac domowych. Idea kampanii to obniżenie stresu i zadbanie o samopoczucie uczniów i uczennic szkół wszystkich etapów edukacyjnych, to troska o siebie nawzajem. Dla uczniów i uczennic będzie to prawdziwa ulga, jeśli ten pomysł zostanie w szkołach wdrożony. Autorzy podkreślają, że nauka zdalna wymuszona przez pandemię COVID-19 była bardzo trudnym doświadczeniem dla dzieci i młodzieży. Nauka zdalna, dodatkowo długo trwająca, jest bowiem trudna, monotonna i odbywa się w samotności. Zajmuje dużo czasu. Zdarza się, że dziecku towarzyszy wysoki poziom lęku i napięcia, brakuje wsparcia. Taka nauka obciąża też całą rodzinę.

Jak piszą pomysłodawcy w walce z konsekwencjami stresu nie ma bardziej efektywnego narzędzia niż obniżenie stresu. Kondycja psychiczna uczniów i trudna sytuacja, w jakiej się znaleźli, skłaniać powinna do postawienia na pierwszym planie w pracy nauczycieli i wychowawców, spraw dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia dobrostanu uczniów i podtrzymywania dobrych relacji, powolnego wprowadzania do dyscypliny i rygorów sprzed pandemii.

Idea ,,Tygodnia Ulgi” jest niezwykle prosta i sprowadza się do rezygnacji z części stawianych dzieciom wymagań choćby przez kilka dni. Niech pierwszy tydzień powrotu do szkoły będzie spotkaniem, bez oceniania i nadrabiania zaległości – apelują inicjatorzy kampanii.

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. “Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek” – wyjaśnia prof. Aleksandra Gruszka -Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ.

Na stronie Instytutu jest dostęp do różnych materiałów związanych z kampanią.

Źródło: psychologia.uj.edu/tydzień-ulgi

 

Artykuł powiązanyZajęcia wspomagające uczniów