You are currently viewing Długi rok 2024/2025

Długi rok 2024/2025

 • Post category:Artykuły

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kalendarz następnego roku szkolnego. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w nowym roku 2024/2025 wyznaczono na 2 września /poniedziałek/ stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), a ferie  letnie  na 28 czerwca.

Zaprezentowany kalendarz  zawiera terminy przerw w nauce szkolnej:

 • zimowa przerwa świąteczna: 23.12. /poniedziałek/ – 31.12. 2024 /wtorek/;
 • ferie zimowe:
 • 01. – 2.02.2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
 • 01. – 9.02.2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • 02 – 16.02.2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
 • 02. – 2.03.2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • wiosenna przerwa świąteczna: 17.04. – 22.04.2025.

Zakończenie zajęć zaplanowano w następujących terminach:

 • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września: 25.04.2025;
 • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września: 31.01.2025;
 • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 27.06.2025.

Terminy egzaminów:

 • ósmoklasisty;
 • maturalnego;
 • zawodowego

ustali do 20 sierpnia 2024  r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło:

 • gov.pl
 • Kalendarz roku szkolnego 2024/2025