You are currently viewing Nowy poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego

Nowy poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego

 • Post category:Artykuły

Jest już dostępna nowa publikacja ,,Alfabet ruchowy i podstawowe umiejętności ruchowe dla dzieci w wieku 6 – 12 lat’’.  Powstała w ramach programu ,,WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości’’ realizowanego przez warszawską AWF we współpracy z resortem nauki. Eksperci w opublikowanym poradniku proponują między innymi wprowadzenie i upowszechnienie innowacyjnej koncepcji ,,alfabetu ruchowego’’ wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, która zakłada holistyczne podejście do aktywności fizycznej.

Alfabet ruchowy to:

 • motywacja i pewność siebie;
 • kompetencje fizyczne;
 • wiedza i zrozumienie,

 aby być aktywnym dla zdrowia.

Autorzy podzielili publikacje na dwie części:

 • teoretyczną – koncentrującą się na koncepcji alfabetu ruchowego, która jest szeroko rozwijana w systemach edukacyjnych Kanady, Australii, USA, Irlandii, Anglii;
 • praktyczną – zawierającą przykłady praktycznych zastosowań podstawowych umiejętności ruchowych.

Zdaniem autorów poradnika lekcje wychowania fizycznego powinny być wykorzystywane do rozmów o ciele i jego akceptacji. Dzięki temu nauczyciele będą mogli na wczesnym etapie zauważyć dzieci mające problem z samoakceptacją i pomóc im w zmianie sposobu myślenia o sobie samym. Lekcje wychowania fizycznego mogą pomagać w budowaniu relacji społecznych i autonomii – rozumianej jako ,,umiejętność samookreślenia i samoregulacji własnych celów, czynności, dokonań’’. Poradnik  może być inspiracją do budowania zdrowych nawyków wśród najmłodszych.

We wtorek, 19 marca br., w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której został przedstawiony raport merytoryczny podsumowujący trzecią edycję programu „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” realizowanego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz założenia kolejnej odsłony projektu. ,,Dane są alarmujące. […] W dalszym ciągu poziom niekompetencji ruchowej u dzieci wynosi 94%. Jest to rzeczywiście bardzo negatywna informacja, która jest komunikatem dla wszystkich resortów, wszystkich ministerstw, że powinniśmy zacząć działać wspólnie, aby poprawiać kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.”  –  powiedział podczas konferencji prof. Bartosz Molik.

Oprócz podsumowania trzech edycji programu przybliżone zostały cele działań  na najbliższy rok:

 • wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, których efektem będzie poprawa kondycji fizycznej;
 • monitorowanie kondycji fizycznej, fundamentalnych umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców;
 • zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrej kondycji dzieci;
 • wdrażanie do szkół polskiej wersji Oceny Alfabetu Ruchowego (PAPL – Polish Assessment of Physical Literacy) symbolu szkoły z certyfikatem, jako narzędzia do śledzenia postępów umiejętnościach fizycznego „czytania i pisania” dzieci w wieku 8-12 lat;
 • wprowadzenie programów interwencyjnych, weryfikujących skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Źródło:

 • naukawpolsce.pl
 • awf.edu.pl
 • gov.pl