You are currently viewing Intuicyjnie czyli jak?

Intuicyjnie czyli jak?

  • Post category:Artykuły

     Intuicja to zdolność do rozumienia lub postrzegania czegoś bez potrzeby jasnego uzasadnienia logicznego. Może to być wewnętrzne przeczucie, instynkt lub wrażenie, które prowadzi do szybkiego zrozumienia sytuacji, bez konieczności świadomego analizowania faktów lub danych. Intuicja może być wynikiem doświadczenia, intelektualnego przetwarzania informacji lub nawet emocji. Niektórzy ludzie ufają intuicji jako ważnemu źródłu wiedzy lub prowadzenia, ale inni mogą preferować bardziej logiczne podejście.

Badania nad intuicją prowadzone są przez różnych naukowców z dziedzin psychologii, neurologii, socjologii i innych pokrewnych dziedzin. Nie ma jednego konkretnego badacza, który byłby odpowiedzialny za całą dziedzinę badań nad intuicją. Zamiast tego, wiele zespołów badawczych na całym świecie zajmuje się różnymi aspektami intuicji, takimi jak jej natura, mechanizmy działania, rola w podejmowaniu decyzji i wiele innych. Badacze zajmują się również tym, jak intuicja może być mierzona i oceniana, aby lepiej zrozumieć jej znaczenie i wpływ na ludzkie zachowanie.

 W 2002 roku profesor Daniel Kahneman otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad ludzkim osądem i podejmowaniem decyzji. Według tych badań mamy dwa systemy myślenia: jeden szybki i intuicyjny, który pracuje niejako w tle i nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Podsuwa rozwiązanie natychmiastowe, niestety  często zupełnie nieprzemyślane. W drugim systemie podejmujemy decyzje niekiedy sprzeczne z intuicyjnym odruchem. Ten system dokonuje chłodnej kalkulacji, ocenia sytuację pod kątem faktów, liczb, możliwości. Czy warto korzystać z owej pierwszej drogi? Czy i kiedy z niej w ogóle korzystamy? Czy to się nam opłaci?

Korzystanie z intuicji może być bardzo wartościowe w wielu sytuacjach. Oto kilka powodów, dla których warto brać pod uwagę intuicję.

  • Czasami intuicja może pomóc w szybkim podejmowaniu decyzji w sytuacjach, gdzie brak jest wystarczającej ilości danych lub czasu na dogłębne analizy.
  • Intuicja może pomóc w zrozumieniu sytuacji lub ludzi poprzez wychwycenie subtelnych sygnałów, które mogą umknąć świadomej uwadze.
  • Intuicja może prowadzić do kreatywnych rozwiązań problemów, które niekoniecznie wynikają z logicznego myślenia.
  • Intuicja może działać jako uzupełnienie logicznej analizy, pozwalając na bardziej kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów.

 

Niestety, warto pamiętać, że intuicja nie zawsze jest nieomylna i może prowadzić do błędnych wniosków. Dlatego ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i równowagi między intuicją a logicznym myśleniem.

Do ciekawych wniosków, badając intuicyjne podejmowanie decyzji doszedł współczesny niemiecki uczony o nazwisku Gigerenzer: kiedy chcesz zaufać intuicji czyli nieświadomej inteligencji, to najpierw zbadaj swój stan emocjonalny.  Zbyt pozytywne lub zbyt negatywne nastawienie sprawi, że niewłaściwie odczytasz sygnały płynące z nieświadomego, intuicyjnego mózgu.

 Zatem korzystać z intuicyjnych rozwiązań czy też nie? No cóż, jednej poprawnej odpowiedzi badacze dla nas nie mają. Najlepiej korzystać z mieszanki podejścia intuicyjnego i racjonalnych podpowiedzi. Po wieloletnich badaniach naukowcy doszli do wniosków, które od dawien dawna zna mądrość ludowa, bo cytując polskie przysłowie: na dwoje babka wróżyła.