You are currently viewing ,,eMOCJe w GŁOWIE’’ – nowy, wyjątkowy projekt edukacyjny UNICEF Polska

,,eMOCJe w GŁOWIE’’ – nowy, wyjątkowy projekt edukacyjny UNICEF Polska

  • Post category:Artykuły

,,Wczesny okres dorastania jest niezwykle ważnym czasem w rozwoju młodego człowieka, kiedy to należy zwrócić uwagę na profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego. Niestety, dane dotyczące zdrowia psychicznego młodego pokolenia są zatrważające – szacuje się, że ponad 600 tys. dzieci w Polsce potrzebuje specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej’’ – taka informacja znajduje się na stronie UNICEF Polska.

,,Projekt eMOCje w GŁOWIE odpowiada na niezwykle istotną potrzebę profilaktyki zdrowia psychicznego, o które powinniśmy zadbać tak samo jak o zdrowie fizyczne. Zwracamy także uwagę na ważną kwestię walki z mitami na temat zdrowia psychicznego. Każdy z nas może potrzebować na jakimś etapie swojego życia wsparcia w kryzysie psychicznym. Warto budować zawczasu zasoby, które pozwolą nam pokonywać trudne sytuacje. Mam nadzieję, że do akcji dołączy jak najwięcej szkół w całej Polsce. Pokażmy, że zdrowie psychiczne młodego pokolenia nie jest nam obojętne’’ –  mówi Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Manager Projektów Edukacyjnych w UNICEF Polska

We współpracy z ekspertami UNICEF Polska przygotował zestaw materiałów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz uczniów, które przybliżą tematykę zdrowia psychicznego młodzieży i pomogą w zaplanowaniu zajęć dydaktycznych. Jednym z ekspertów jest dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

,,Dziecko większość swojego czasu spędza w szkole. Może być to miejsce przyjazne i rozwojowe lub takie, w którym zdrowie psychiczne dziecka może ucierpieć. Im wcześniej będziemy działać w zakresie profilaktyki, tym lepiej. Środowisko szkolne jest tutaj niezwykle istotne’’ powiedziała dr Ewa Odachowska-Rogalska..

Dodatkowym elementem projektu jest komponent zwracający uwagę na sytuację, z którą mierzą się dzieci i młodzież przybywające do Polski z Ukrainy. Dzieci, które doświadczyły traumy związanej z wojną, potrzebują szczególnego wsparcia, kiedy trafiają do szkół i placówek w obcym dla nich kraju. UNICEF Polska przygotował specjalny poradnik „Dziecko pod wpływem traumy”, w którym znajduje się wiele cennych wskazówek, m.in. jak rozpoznać objawy stresu traumatycznego u dziecka, jak pracować z uczniami, którzy doświadczyli traumy oraz jak przygotować klasę czy szkołę na przywitanie dzieci z Ukrainy.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz inne placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży w Polsce.

Na stronie UNICEF Polska zamieszczono:

  • materiały video dla nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz uczniów – 4 filmy-wywiady z psychologiem na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 
  • Przewodnik dla nauczyciela o zdrowiu psychicznym wraz ze scenariuszami zajęć oraz atrakcyjnym komiksem dla uczniów (materiały przewidziane dla nauczycieli pracujących z uczniami w grupie wiekowej 10-14 lat),
  • Poradnik dla nauczyciela „Dziecko pod wpływem traumy” z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami, którzy doświadczyli traumy uciekając z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Tu także regulamin projektu oraz inne przydatne informacje.

Źródło: www. unicef.pl