You are currently viewing Chat GPT w szkole?

Chat GPT w szkole?

 • Post category:Artykuły

     Internet zalała fala informacji o sztucznej inteligencji (AI) – temat przyszłości, który właśnie zdominował media. Obecnie najpopularniejszy model językowy to Chat GPT. To najnowsze oprogramowanie laboratorium OpenAI. Swoim stylem wypowiedzi jest bardzo zbliżony do mowy człowieka. Jego stwórcą jest OpenAI – organizacja badawcza non-profit, zajmującą się właśnie sztuczną inteligencją. Została założona w grudniu 2015 roku. Wśród jej inwestorów jest między innymi Elon Musk i Sam Altman.

     Głównym zadaniem Chatu GPT jest generowanie tekstu w formie rozmowy. Można go używać do prowadzenia konwersacji na różne tematy, odpowiadania na pytania, tworzenia tekstu na podstawie podanego tematu, a nawet pomocy w nauce. Chat GPT został wytrenowany na dużym zestawie danych tekstowych, takich jak strony internetowe czy książki. Dzięki temu nauczył się przewidywać, jaki tekst może następować po danym fragmencie. Na przykład, jeśli podasz mu zdanie lub fragment rozmowy, Chat GPT spróbuje wygenerować odpowiedź lub kontynuację tekstu. Zasób informacji zamyka się na roku 2021, dlatego też jeśli zadamy pytanie o wynik wyborów parlamentarnych w Polsce 2023 roku, to Chat GPT odpowie, iż nie posiada takich informacji. Jeśli zadamy pytanie o to jak napaść na bank, to pouczy nas, iż jest to działanie nielegalne, karalne i nie może nam tu nic podpowiedzieć.

Czy Chat GPT znajduje zastosowanie w pracy w szkole? Oczywiście – jak każde narzędzie z wirtualnej przestrzeni można go wykorzystywać w różnorodnych edukacyjnych celach. Pomoże w tworzeniu treści: model może być używany do generowania treści tekstowych, takich jak artykuły, blogi, opisy produktów, recenzje czy nawet krótkie opowiadania. Przygotuje nam instrukcję działania czy przepis na sałatkę warzywną, ale podpowie także wszelkie wątki tragicznej miłości w literaturze światowej. Dokona tłumaczenia: Chat GPT może wspomagać tłumaczenia tekstów na różne języki, choć może nie zawsze być idealnie dokładny. Pomoże także  w nauce komunikacji interpersonalnej, udzielając wskazówek dotyczących poprawy umiejętności komunikacyjnych czy pomagając w nauce języków obcych. Udzieli informacji na różne tematy, wyjaśni i wytłumaczy trudne koncepcje czy lub pomoże w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Jest bezcennym narzędziem do generowania pomysłówpodpowie różne koncepcje lub rozwiązania na podstawie dostarczonych informacji. Może posłużyć jako osobisty asystent, pomagając w organizacji życia codziennego, przypominając o ważnych terminach czy udzielając porad na różne tematy. Chat GPT może uczestniczyć w rozgrywkach tekstowych, takich jak gry fabularne, opowiadając historie lub prowadząc postacie, tak wiec  zapewni nam rozrywkę.

Jeśli prosimy w tzw. promptach czyli poleceniach o wykonanie jakiegoś działania i nie jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi lub potrzebujemy poszerzenie pewnych treści, to bez problemowo możemy naszą konwersacje uzupełnić – Chat GPT poszerzy, dodatkowo wyjaśni, przytoczy argumenty. To od precyzji naszych pleceń zależy jakość uzyskanych wskazówek i informacji.

Chcecie Państwo zobaczyć próbkę możliwości? Proszę bardzo. Mój promt: proszę napisz w punktach 10 sposobów na wykorzystanie filmu na lekcjach w szkole. Chat GPT napisał.

Oto 10 sposobów na wykorzystanie filmu na lekcjach w szkole:

 1. Analiza fabuły i struktury filmu: Poproś uczniów o analizę głównych wątków, postaci i struktury narracyjnej filmu, aby rozwijać ich umiejętności interpretacyjne.
 2. Debata na temat tematyki filmu: Zorganizuj debatę na temat głównych tematów poruszanych w filmie, aby rozwijać umiejętności argumentacji i dyskusji.
 3. Porównanie filmu z tekstem literackim: Porównaj film z oryginalną książką lub opowiadaniem, na którym się opiera. Uczniowie mogą analizować różnice w interpretacji i prezentacji treści.
 4. Analiza postaci: Poproś uczniów o analizę głównych postaci filmowych, ich motywacji, cech charakteru i ewolucji w trakcie filmu.
 5. Wykorzystanie napisów: Włącz napisy do filmu, aby rozwijać umiejętności czytania i rozumienia tekstu pisemnego w kontekście wizualnym.
 6. Praca nad językiem filmu: Skoncentruj się na specyficznych elementach języka filmowego, takich jak ujęcia kamery, montaż, ścieżka dźwiękowa i inne, aby uczniowie zrozumieli, jak te techniki wpływają na odbiór treści.
 7. Analiza kontekstu historycznego lub społecznego: Zidentyfikuj kontekst historyczny lub społeczny filmu i poproś uczniów o zrozumienie, jak te czynniki wpłynęły na jego produkcję i odbiór.
 8. Tworzenie recenzji filmowej: Poproś uczniów o napisanie recenzji filmowej, w której będą musieli wyrazić swoją opinię na temat filmu, uzasadniając ją konkretnymi argumentami.
 9. Scenariusz alternatywny: Poproś uczniów o napisanie alternatywnego zakończenia lub kontynuacji filmu, aby rozwijać ich umiejętności kreatywnego pisania i analizy narracji.
 10. Prezentacja projektów: Zorganizuj projekty, w których uczniowie mogą stworzyć prezentacje multimedialne, eseje lub inne projekty, które wykorzystują film jako punkt wyjścia do eksploracji tematów związanych z lekcją.

Oczywiście, jak to zwykle bywa Chat GPT to nie tylko korzyści i szanse dla edukacji – to także różnorodne zagrożenia. Zatem czy warto aby nauczyciele bliżej poznali to narzędzie? Jak najbardziej – może wiele działań związanych z przygotowaniem lekcji, jej uatrakcyjnieniem uprościć i ułatwić. Ale warto też poznawać te narzędzia, którymi nasi uczniowie posługują się dość swobodnie, po to aby umieć rozpoznać, gdzie kończy się praca naszego wychowanka, a zaczyna działanie Chatu GPT.

Zapraszamy do naszej firmy na szkolenie związane z poznawaniem zasad działania i wykorzystania Chatu GPT, które poszerzy kompetencje nauczycieli w zakresie cyfrowej szkoły i cyfrowej rzeczywistości, w jakie przyszło nam funkcjonować.