You are currently viewing Warto przeczytać – polecamy… – część 5 w roku szkolnym 2023/24.

Warto przeczytać – polecamy… – część 5 w roku szkolnym 2023/24.

  • Post category:Artykuły

     Dziś przed Państwem w naszym cyklu dwie pozycje. Pierwsza adresowana do rodziców, a jako nauczyciel, którego dzieci już szkolną edukację zakończyły, zajrzałam do niej ze zwykłej ciekawości. I wciągnęło. Zapewne wciągnie nie tylko rodziców. Ale po kolei.

 „Jak wspierać dziecko w szkole, która nie działa. Poradnik dla rodziców” napisał team psychologiczno-filologiczno-trenerski czyli Joanna Kawecka i Boguś Janiszewski. Dodać należy autora ilustracji, które w książce odgrywają wcale nie poboczną rolę czyli Maxa Skorwidera.

Co zwraca uwagę – język, prosty, przejrzysty. Świetne komiksowe ilustracje, podsumowujące różne wątki, wprowadzające nowe treści. Narracja prowadzi od logicznej krytyki szkoły jako wadliwego sytemu (nie wszystkiemu są winni nauczyciele – zanotowałam to jako nauczyciel na wielki plus) poprzez trudne życie –  przez brak czasu na rozwój siebie – pasji, zainteresowań a nawet twórczego lenistwa wraz z brakiem motywacji, negatywnymi emocjami i przeżyciami uczniów w szkole po zupełny brak autentycznego rozwoju. Według autorów: dziecko jest ok; jego porażki to porażki systemu, bo system nie jest i w zasadzie nie może być ok.

Dlatego rola rodziców jest nie od przecenienia. To ty rodzicu musisz mieć świadomość braków formalnej edukacji (ale zupełnie nie w sferze wiedzy i informacji) i z pełną odpowiedzialnością wziąć na swoje barki ciężar edukacji, ciężar – co tu się oszukiwać – odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jak to zrobić? Trochę o uczuciach, obowiązkach i komunikacji z własną latoroślą, z pozycji przyjaciela a nie kontrolera i jeszcze…No cóż, nie będę psuła naszym Czytelnikom doskonałej lektury, by nie powiedzieć lektury obowiązkowej.

     Druga dziś polecana pozycja to książka Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy pod tytułem „Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi od instytucji kultury do biznesu”. Tytuł długi i trochę zniechęcający swym naukowym brzmieniem, ale przeczy temu zawartość. Zacznijmy od tego, iż tytułowa komunikacja to coś, co stosujemy na codziennie, ze świadomością lub bez niej, po to by być z drugim człowiekiem, by realizować swoje życie w kontaktach z innymi. Niezależnie od tego czy używamy słów czy też nie, ona istnieje i jest zawsze zwrotna. Dziś komunikacja z racji dostępności Sieci odgrywa zdecydowanie większą rolę niż kiedyś, gdy krąg z którymi się komunikował człowiek był ograniczony do kilkudziesięciu czy kilkuset osób. Autorka analizuje, jak aktualna ponowoczesność wpływa negatywnie na nasze życie, na relacje z innymi, wskazuje na źródła stresu współczesnego człowieka i uczy jak w tym trudnym świecie się komunikować efektywnie.

Uczy to właściwe słowo – znajdujemy bowiem na kolejnych stronach konkretne ćwiczenia, testy i techniki, pozwalające w podstawowym zakresie ocenić swoje kompetencje komunikacyjne. Polecana publikacja może być niejako podręcznikiem dla trenerów i szkoleniowców, ale także doskonałym  narzędziem w procesie samoświadomości i samorozwoju wszelkich pracowników.

Od razu pomyślałam o komunikacji w procesie dyrektor – nauczyciele, nauczyciele- nauczyciele czy też nauczyciele – rodzice. W szkole skupiamy się na kompetencjach nauczyciela w zakresie nauczania czyli nauczyciel – uczeń. A jednak jakość pracy zespołowej, budowanie filozofii placówki, jej promocji ale też dobrych relacji i przyjaznego klimatu opiera się na kompetencjach komunikacyjnych dorosłych. Dlatego też pozycje dr Magdaleny Cyrklaff- Gorczycy polecamy wszystkim dorosłym skupionym w szkole i wokół niej. Może warto przyjrzeć się naszym wspólnym komunikacyjnym umiejętnościom?