You are currently viewing ,,Poznaj Polskę’’

,,Poznaj Polskę’’

 • Post category:Artykuły

W 2022 r. uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną dofinansowaną w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Nabór wniosków ruszy 1 marca br.

 Na ten cel przeznacza się rekordową kwotę 100 mln zł.  W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów.

MEiN informuje, że w 2021 roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, a dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło prawie 35 mln zł. Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało ponad 215 tys. uczniów.

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2021 roku znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław,
 • Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa,
 • Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń,
 • Stare i nowe miasto, Toruń.

Składanie  wniosków  w nowej edycji:

 • nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”;
 • dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

 1. w przypadku szkoły podstawowej: 
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów;

3) w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

,,Przypomnijmy, że w ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić co najmniej 2 punkty edukacyjne w przypadku wycieczki jednodniowej, 4 punkty w przypadku dwudniowej i 6 punktów edukacyjnych w przypadku wycieczki trzydniowej – powiedział minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN zaznaczył, że nie zmieniają się zasady dofinansowania wycieczki, które sięgają do 80% całej kwoty. Dodał, że procedura składania wniosków jest taka sama jak w ubiegłym rok’’

 Więcej informacji na stronie ministerstwa.