You are currently viewing Sport przez zabawę albo zabawa przez sport

Sport przez zabawę albo zabawa przez sport

  • Post category:Artykuły

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział nowy program, którego pilotaż odbędzie się na terenie całego województwa śląskiego.  Na jego realizację przeznaczono 3 miliony złotych.  Inauguracja odbyła się w Bieruniu, gdzie w przedszkolu i szkole podstawowej realizowany jest projekt edukacji sportowej „Ninanki”.  Autorem programu jest profesor Krzysztof  Ficek z AWF w Katowicach.

 „Ninanki” to program edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dotyczy on rozwoju fizycznego oraz psychicznego i jest oparty na podstawowych wzorcach ruchowych akcentujących koordynację i koncentrację. Grupa Ninanek to: Lama, Kotek, Lew, Kangur, Miś, Tygrys, Pantera – siedem zwierzątek, przypisanych do poszczególnych sekwencji ruchowych.

Chód, przysiad, zginanie tułowia, prostowanie tułowia, skręt tułowia, pchanie i ciągniecie to alfabet ruchu. Jego przyswojenie na wczesnym etapie życia i rozwijanie w późniejszych okresach pomoże w zapewnieniu zdrowia całego ciała, pozwoli uniknąć urazów, przygotuje do regularnego treningu oraz ograniczy rozwój niektórych chorób cywilizacyjnych. 

„Ninanki” przedstawiają świat zwierząt, w którym ruch jest naturalną, biologiczną potrzebą, dokładnie jak w przypadku młodego człowieka. Utożsamianie zwierząt z poszczególnymi ruchami pozwala w atrakcyjny sposób nauczyć dzieci podstawowych zasad aktywności fizycznej. Właściwie dobrany program zajęć sportowych wpływa pozytywnie na ich rozwój fizyczny i emocjonalny.

Obecnie projekt jest w trakcie procesu tłumaczenia przez na język czeski, angielski, włoski, ukraiński oraz gwarę śląską.  Krzysztof Ficek, pomysłodawca ,,Ninanek’’ oraz koncepcji ich realizacji, zaprezentował program podczas konferencji naukowej EuroScience 2022. Tego typu program powinien być zawsze nierozerwalnie związany z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, jak i funkcjonowaniem w relacjach: rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki.

,,To jest sport przez zabawę albo zabawa przez sport’’ zarekomendował kolejne przedsięwzięcie Przemysław Czarnek. Program będzie rozszerzeniem już wdrażanego programu ,,WF z AWF’’ dla przedszkoli. Jego głównym celem będzie wspieranie aktywności przedszkolaków. Minister podkreślił, iż planuje się rozszerzenie programu na całą Polskę.

Źródło:

  • mein.gov.pl
  • ninanki.pl