You are currently viewing Przygotowania do nowego roku szkolnego wg MEiN.

Przygotowania do nowego roku szkolnego wg MEiN.

 • Post category:Artykuły

1. Po pierwsze wytyczne – 2 sierpnia.
MEiN zakłada, że nowy rok szkolny rozpocznie się w trybie stacjonarnym. Aby zagwarantować bezpieczną naukę w czasie pandemii oraz przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19 ministerstwo wspólnie z MZ, GIS i innymi instytucjami przygotowało zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną.
Wytyczne będą wsparciem dla dyrektora w organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Zbiór rekomendacji uwzględnia najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące:

 • organizacji zajęć w szkole,
 • higieny,
 • czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii,
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zalecenia za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej trafią 2 sierpnia do szkół.

2. Po drugie środki bezpieczeństwa – terminu brak.
MEiN wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przekaże do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa:

 • stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku,
 • 100 tys. termometrów,
 • rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

Dystrybucją materiałów zajmie się RARS. Szczegóły dotyczące składania wniosków i przekazywania sprzętu zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

3. Po trzecie pakiety edukacyjne – 20 sierpnia.
Przygotowano także pakiety edukacyjne – filmiki edukacyjne, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez ORE we współpracy z MZ, GIS i konsultowane z Radą Medyczną. Ich dystrybucja nastąpi po 20 sierpnia.

4. Po czwarte szkolenia – 15 sierpnia.
W ramach wsparcia od 15 sierpnia Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie prowadził szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

5. Po piąte szkolny program wychowawczo – profilaktyczny – najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
Ministerstwo podkreśla obowiązek zmodyfikowania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Równocześnie informuje, że kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy.

6. Po szóste spotkania w różnych gremiach – ostatni tydzień sierpnia.
Przygotowania do nowego roku szkolnego to również zaplanowane na ostatni tydzień sierpnia spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków.

7. Po siódme szczepienia uczniów – trzeci tydzień września.
Obecnie uczniowie, którzy ukończyli 12 lat, są szczepieni w punktach populacyjnych i powszechnych. We wrześniu będzie to możliwe w szkołach. Szkoła będzie mogła również zorganizować dowóz uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka szczepień dojedzie do szkoły.
Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne, które zawierały:

 • rekomendacje dla rodziców,
 • informacje o organizacji szczepień,
 • kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Akcja informacyjna zostanie powtórzona do 15 sierpnia.

W pierwszym tygodniu września będzie prowadzony w szkołach tydzień informacyjny o szczepieniach. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów.

Ministerstwo szacuje, że około 70 proc. ogółu nauczycieli jest zaszczepionych.

Źródło: www.mein.gov.pl