You are currently viewing Otrzymaliśmy akredytację!

Otrzymaliśmy akredytację!

 • Post category:Artykuły

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością i dużą satysfakcją informujemy, iż firma EDU HALINA  otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniu 3 września 2022 roku.

Proces akredytacyjny stanowi niejako ocenę funkcjonowania, poziomu, zakresu świadczonych usług i obejmuje wszystkie placówki doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Nie wszystkie je jednak otrzymują.

Sam proces dotyczy kilku obszarów. Placówka musi spełniać następujące kryteria:

 1. Prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa,
 2. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i  sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek,
 3. W planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,
 4. Wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracuje w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności z bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i uczelniami,
 5. Opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali,
 6. Zatrudnia wykwalifikowana kadrę,
 7. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 9. Zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną,
 10. Prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

Oceny dokonuje kilkuosobowa komisja, która analizuje wszelką dokumentację i przebieg realizowanych usług – kursów, szkoleń, zajęć, w tym prowadzonych przez wykładowców „na żywo”.

Na wynik naszej akredytacji zapracowali wszyscy: pracownicy – administracyjno-biurowi, którzy mają z Państwem stały kontakt oraz ci niewidoczni,  wykonujący mnóstwo działań. Ogromną rolę odgrywają wykładowcy, trenerzy, edukatorzy, którzy współpracują z firmą EDU HALINA. Została doceniona różnorodna i trafiająca w oczekiwania oferta szkoleniowa – często realizowana również w formie nieodpłatnych porad, konsultacji, spotkań czy webinariów.

Ale największe podziękowania należą się Państwu – naszym tysiącom zadowolonych Klientów. To Państwo obdarzyliście nas przez te pierwsze dwa lata funkcjonowania firmy niekwestionowanym zaufaniem, czemu daliście wyraz w ankietach i bezpośrednich informacjach, wracając często po wielokroć na nasze szkolenia. Dziękujemy!

Ale też obiecujemy, że wszelkie starania będą szły w kierunku utrzymania najwyższej jakości naszej pracy i stałemu towarzyszeniu Państwu w rozwoju na niełatwej drodze zawodowej.

Na podsumowanie tego tekstu napiszemy: cieszymy się i dzielimy tą radością z Państwem, dziękując za wsparcie i bycie z nami na szkoleniowej drodze.

                                                         Halina Szymańska wraz z Zespołem