You are currently viewing Nowe standardy zatrudniania specjalistów

Nowe standardy zatrudniania specjalistów

 • Post category:Artykuły

Wielokrotnie informowaliśmy i przypominaliśmy różnorodne dane, które świadczą o bardzo trudnej i zaburzonej kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży w związku z pandemia i jej skutkami – nauka zdalną, izolacją społeczną, spędzaniem nadmiernej ilości godzin przed ekranem.

Szczególnie terapeuci, psychiatrzy, psycholodzy biją na alarm: problemy nie znikły wraz z powrotem do szkół, a wprost przeciwnie – pogłębiają się. I o ile w początkowej fazie problemu wystarczy kilka rozmów, proste działania związane ze zmianą trybu życia, nastawienia, to wraz z jego pogłębianiem się koszty stają się ogromne i wymagają często długotrwałej terapii i leczenia a skutki są nieodwracalne.

Zatem cieszy inicjatywa naszego ministerstwa, które od 1 września br. zmienia standardy zatrudniania specjalistów w placówkach edukacyjnych, wiążąc bezpośrednio liczbę etatów specjalistów z liczbą uczniów. Obowiązuje prosta zasada –  im więcej uczniów w szkole tym większa liczba etatów. Ten nowy standard określa liczbę minimalną etatów, która dzięki zastosowanym przelicznikom na dzień 30 września 2020  i 30 września 2021 roku, nie może być niższa obecnie. Ponadto ustawodawca wprowadza nowe stanowisko: pedagog specjalny. Zatem w szkole mamy aktualnie wymienionych sześciu specjalistów, tj.

 • pedagog,
 • pedagog specjalny,
 •  psycholog,
 •  logopeda,
 • terapeuta pedagogiczny,
 • doradca zawodowy.

Warto jednak podkreślić, iż owa minimalna liczba etatów specjalistów nie obejmuje doradcy zawodowego, który ( jak to wynika z innych przepisów) z dniem 1 września 2022 roku powinien zostać zatrudniony w każdej szkole.

Poniżej pokazujemy zamieszczone w ustawie obowiązkowe łączne liczby etatów, w zależności od liczby uczniów na dzień 1 września br.

 • 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 • 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 • 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
 • 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
 • 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
 • 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
 • 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

 

Zmiana w zapisach prawa wprowadza również inne dodatkowe uregulowania dotyczące sposobów wyliczania minimalnej łączne liczby etatów w przypadku szkół łączonych w zespoły z oddziałami przedszkolnymi czy też szkół, dla których zorganizowano filie.

Co ważne, w przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli:

 • pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów,
 • psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, specjalistów.

Tym samym etaty psychologa i pedagoga specjalnego muszą stanowić co najmniej połowę łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów określonej w standardach.