You are currently viewing Nowe święto w kalendarzu

Nowe święto w kalendarzu

  • Post category:Artykuły

,,W hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek, stanowi się co następuje:

Art.  1. 
Dzień 10 września ustanawia się Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny.

Art.  2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.’’

 

Tej treści ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny podpisał 2 sierpnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda.

Dla upamiętnienia tego historycznego Pokolenia – Dzieci Wojny dzień 10 września został ogłoszony Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny. Cel ustawy został zawarty w jej preambule.

Uzasadniając podpisanie ustawy prezydent przypomniał, że dzieci stały się najbardziej bezbronnymi ofiarami zdehumanizowanych celów zbrodniarzy wojennych. Zamiarem okupantów było zniszczenie biologiczne Narodu Polskiego, zniewolenie go i pozbawienie autonomii oraz wolności. W tym celu wykorzystywano różne metody okrucieństwa, w szczególności wobec dzieci. Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w II wojnie światowej. Pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. 6 milionów polskiej ludności, w tym ok. 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. 3 milionów narodowości polskiej. Zginęło wówczas 2,2 miliona dzieci, w tym milion dzieci żydowskich. Kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów, a prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych.

Ustawa została ogłoszona w  Dzienniku Ustaw 7 sierpnia 2023 r.,  poz.. 1537.

Źródło:
dziennikustaw.gov.pl