You are currently viewing Nowe technologie w szkole.

Nowe technologie w szkole.

  • Post category:Artykuły

Jak napisał profesor Jacek Pyżalski „Internet to wielki szwedzki stół. Cóż z tego, jeśli nie potrafimy korzystać z tej obfitości i różnorodności. Nauczyciel będzie przewodnikiem po informacjach funkcjonujących online, będzie osobą uczącą poszukiwania informacji i ich krytycznego odbioru, analizowania, porównywania, odrzucania, oceny”
O tym, że już nikogo nie dziwi – komputery czy tablety z dostępem do internetu są dostępne w każdej niemal polskiej placówce edukacyjnej.  Szkoły dysponują nowocześnie wyposażonymi salami informatycznymi. Coraz częściej uczniowie przy użyciu elektronicznego sprzętu nie uczą się tylko informatyki, ale także innych przedmiotów np. matematyki, geografii czy fizyki. Sprzęt elektroniczny sprawia, że nauka jest ciekawsza, a uczniowie szybciej się uczą. Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem nowych technologii stają się coraz bardziej popularne w szkołach. Dzięki nim proces edukacji staje się bardziej efektywny, ciekawszy i dostępny dla wszystkich uczniów.

Jednak, aby te nowoczesne media wspierały i unowocześniały, a także personalizowały proces edukacji potrzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze wiedza  nauczyciela o roli mediów. Kiedy się śledzi internetowe fora nauczycielskie, uczestniczy w dyskusjach online czy szkoli nauczycieli, często można spotkać się z opinią, że TIK = cyfrowa lekcja, a co za tym idzie:

  • zajęcia „od dzwonka do dzwonka” wypełnione wymyślnymi ćwiczeniami interaktywnymi, quizowaniem, przeskakiwaniem z jednej strony WWW na drugą i tym podobnymi „fajerwerkami”,
  • uczniowie „uwięzieni” w sali komputerowej lub przed tabletami najnowszej generacji,
  • nauczyciel odhaczający na pulpicie kolejne „zaliczone” linki.

W lekcji na ma celów, nie ma efektów uczenia się – jest festiwal cudownych platform, narzędzi, które nikogo niczego nie uczą – wprost przeciwnie – ogłupiają.

Celem stosowanie nowoczesnych technologii przez nauczyciela winno być:

  • towarzyszenie w procesie, organizowanie, porządkowanie działania, wspieranie uczniów w uczeniu się,
  • wspomaganie komunikacji między nauczycielem a uczniem – również poza szkołą,
  • strukturyzowanie i urozmaicanie lekcji poprzez sięganie do świata i języka współczesnego ucznia,
  • wzmacnianie i rozwijanie kompetencji kluczowych.

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z wprowadzenia nowych technologii do nauki jest personalizacja procesu edukacyjnego. Dzięki różnym narzędziom edukacyjnym, każdy uczeń ma możliwość indywidualnego tempa pracy oraz dostosowania materiału do swoich potrzeb i umiejętności. Nauczyciele mogą także skupić się na lepszym monitorowaniu postępów uczniów i zapewnieniu im dodatkowej pomocy tam, gdzie jest to potrzebne. Takie podejście prowadzi do większej motywacji i zaangażowania ze strony uczniów oraz lepszych wyników w nauce.