You are currently viewing Lekcja online – jaka być powinna

Lekcja online – jaka być powinna

 • Post category:Artykuły

Lekcja online – jaka być powinna.


 

   Czy lekcje, które realizujemy obecnie – z wykorzystaniem monitora czy często bez, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, przesyłanych bądź własnych materiałów i na wiele innych sposobów czymś różnią się od lekcji tradycyjnych?
Oczywiście!
Zatem uporządkujmy nasze spostrzeżenia i uwagi.
Pierwsza i najważniejsza dotyczy zakresu zrealizowanego materiału: nie licz nauczycielu, że w edukacji na odległość da się zmieścić to samo i tyle samo w ciągu 45 minut, co w edukacji tradycyjnej. O tym przypominają wszelkie przewodniki i podręczniki po zdalnej edukacji.

Do organizacji lekcji warto podchodzić zgodnie z poniższymi zasadami.
Nauczycielu:

 • przygotuj sprzęt, sprawdź jego działanie,
 • sprawdź, co może rozpraszać twoich uczniów (tło, strój, hałas, nadmiar – wszystkiego) i w miarę możliwości wyeliminuj „rozpraszacze”,
 • zaplanuj każde spotkanie od strony metodycznej i merytorycznej,
 • upewnij się, że uczniowie wiedzą o terminie zajęć, możliwości dołączenia – w zależności od komunikatora i innych technicznych ograniczeniach,
 • ustal stałe, powszechnie obowiązujące, sposoby witania się, potwierdzania obecności, wykonywania zadań, przykładów, zadawania i odrabiania prac, zabierania głosu, przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania,
 • przeznacz chwilę na „pogaduszki” z uczniami, nawiązanie relacji, zachęcenie do aktywności i zaangażowania. Nic ważniejszego dla motywacji, jak początek zajęć!

Skup się na tym, co najważniejsze i staraj się:

 • minimalizować przekaz, eliminować niepotrzebne komunikaty i pustosłowie,
 • tworzyć hierarchię treści,
  załączać materiały dodatkowe w atrakcyjnej formie jako uzupełnienie informacji podstawowej; decyzja o ich skorzystaniu leży po stronie ucznia, który skorzysta tylko wtedy, gdy jest naprawdę zainteresowany.

Sam przebieg lekcji niezależnie od przedmiotu i tematu wymaga strukturalizacji:

 • przedstaw cele, w języku uczniów – może w formie „nacobezu”,
 • podaj plan i kolejne działania,
 • kieruj uwagą uczniów – podkreślaj ważne momenty, informacje, wyróżniaj to, co należy z tej lekcji zrozumieć, zapamiętać, wykonać.
 • zaplanuj krótkie aktywności w formie interaktywnej, z elementami grywalizacji – wszelkie quizy, krzyżówki, ankiety do oddawania głosu,
 • często dowołuj się do wiedzy i umiejętności uczniów, stawiaj na ich aktywność – wykorzystaj metody pracy w parach, małych grupach; twórz (w miarę możliwości) wspólną tablicę, arkusz do pracy, notatkę, mapę myśli, odrębne pokoje webinaryjne,
 • pamiętaj o powtórzeniu i utrwaleniu tego, co najważniejsze z tej lekcji.
 • dawaj częste, krótkie informacje zwrotne, stosuj wzmocnienia pozytywne, oceniaj na bieżąco; pamiętając jednocześnie, że jedynki należy stawiać z dużą „ostrożnością” (a to zupełnie odrębny temat – na kolejne rozważania.
 • dawaj uczniom wybór – wszelki – w zakresie formy pracy, treści, obszerności wykonania pracy. To doskonały sposób na indywidualizację.

Pamiętaj, że nikomu nie służy przerost formy nad treścią! Można zarzucić ucznia filmikami, prezentacjami i technicznymi cudami, a nauki i tak w tym nie będzie. To ty nauczycielu jesteś za to odpowiedzialny. Wyboru dokonuj mądrze, z rozwagą: media mają służyć twoim uczniom, nie zaś być przeglądem możliwości nowych technologii i pokazem twoich umiejętności.

Zapewne tę garść uwag można rozbudować i uzupełnić. Ale trzymanie się nawet tych kilku wymienionych powyżej zasad, powinno pomóc nam i naszym wychowankom w tym trudnym czasie edukacji na odległość. Czego Edu.Halina Państwu życzy!