You are currently viewing Krótki czas

Krótki czas

  • Post category:Artykuły

Krótki czas, szybkie tempo…kolejnych zmian!   Tytułowe słowa to określenie tego co dzieje się w sprawie egzaminów zewnętrznych tj. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Zaledwie w minionym tygodniu – w dniu 19 listopada – minister ogłosił, że wyjątkowo w tym roku szkolnym nastąpią zmiany w egzaminach. Wystąpienie ministra poprzedzały liczne głosy płynące ze wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją – bardzo trudną, mocno zniszczoną pandemiczną rzeczywistością, nie dla każdego dostępną w takim samym stopniu. Głosy szły ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych oraz samych uczniów. Motywacje i pomysły na zmiany różnych środowisk były różne – generalnie wszyscy jednym głosem mówią nie tylko o dydaktycznej stronie – ogromnych trudnościach w realizacji podstawy programowej, ale równie mocno akcentują problemy emocjonalne, społeczne, nasilające się zaburzenia depresyjne i lękowe u naszych uczniów.
   Minister proponuje, aby w roku szkolnym 2020/21 egzaminy zewnętrzne były przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.
   Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie MEN, w komunikacie ministra.
   Na szczegółową odpowiedź, jak ostatecznie będą wyglądały wymagania egzaminacyjne musimy jeszcze poczekać do początków grudnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało bowiem propozycje wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty, zapraszając tych, którzy chcieliby przyczynić się do ich modyfikacji. Wszyscy, którzy chcą zabrać głos w sprawie tejże propozycji, mogą w terminie od 20 do 27 listopada zgłosić swoje uwagi merytoryczne, które zostaną przekazane do poszczególnych zespołów, pracujących nad opracowanie wymagań z poszczególnych przedmiotów. Zespoły po ewentualnym uwzględnieniu nadesłanych propozycji zmian, przygotują dokument, który zostanie w formie rozporządzenia w grudniu br. ogłoszony. Niestety, nie znajdziemy autorów tychże wymagań – nie wiemy kim są eksperci, w jakim stopniu znają szkolną, w tym koronawirusową rzeczywistość!
   Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.
Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w tym roku szkolnym uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego (jak pisze MEN) materiału egzaminacyjnego, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Propozycje wymagań egzaminacyjnych znajdują się pod następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych