You are currently viewing Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 • Post category:Artykuły

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka – to hasło tegorocznej edycji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2023. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego zwracają w  ten sposób uwagę na fakt, że na całym świecie osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają naruszeń praw człowieka,  w  tym wykluczania z życia społecznego i dyskryminacji.

Każdy, kimkolwiek i gdziekolwiek jest, ma prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia psychicznego. To prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia do społeczności. 

Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny człowieka, umożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym. Dobre zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia. Schorzenia psychiczne mają bowiem wpływ na zdrowie fizyczne, dobre samopoczucie, aktywność zawodową i relacje międzyludzkie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych powodujących niesprawność życiową. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw. WHO szacuje, że obecnie zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej osoby na świecie.

Depresja nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać. Najczęstszymi jej objawami są:

 • przewlekły stan obniżenia nastroju;
 • dominującym odczuciem jest smutek i przygnębienie;
 • zaburzenia apetytu – nadmierne zajadanie lub brak apetytu;
 • brak odczuwania przyjemności;
 • problemy ze snem;
 • poczucie bezsilności, bezsensu życia.

W okresie 14 – 21 czerwca 2023 r. przeprowadzono badanie Eurobarometr Flash. W badaniu wzięło udział łącznie 26501 respondentów w wieku co najmniej 15 lat z 27 państw członkowskich UE.

Z badania wynika, że dziewięciu na dziesięciu respondentów uważa, że promocja zdrowia psychicznego jest równie ważna jak promocja zdrowia fizycznego. Według badania 46 procent respondentów doświadczyło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy problemów emocjonalnych lub psychospołecznych, takich jak odczuwanie depresji lub lęki. Co istotne, 54 procent z nich nie uzyskało pomocy od specjalisty w związku z problemem zdrowia psychicznego.

Większość badanych, 60 procent, uważa, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na dobry stan zdrowia  psychicznego są warunki życia, a następnie bezpieczeństwo finansowe. Około jedna trzecia Europejczyków sądzi, że największy wpływ na dobra kondycje psychiczną mają:

 • kontakt z przyrodą i przebywanie na terenach zielonych;
 • nawyki snu;
 • aktywność fizyczna;
 • kontakty społeczne.

We wszystkich państwach członkowskich zdecydowana większość uważa, że korzystanie z mediów społecznościowych może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

7 czerwca tego roku Komisja przyjęła komunikat w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego, który pomoże państwom członkowskim i zainteresowanym stronom w podejmowaniu działań służących sprostaniu wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest 10 października od 1992 roku. Został zapoczątkowany jako coroczna działalność Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym na całym świecie oraz zmobilizowanie wysiłków na rzecz jego wspierania.

 
Źródło:

 • europa.eu
 • brpo.gov.pl
 • pokonajlek.pl
 • naukawpolsce.pl