You are currently viewing Kończący się właśnie czerwiec.

Kończący się właśnie czerwiec.

  • Post category:Artykuły

Na podsumowanie roku 2022/23

Kończący się właśnie czerwiec, to w edukacji czas podsumowań kolejnego mijającego roku szkolnego. My również sumujemy nasze działania i chcielibyśmy podzielić się z Państwem tymi wynikami.

Przede wszystkim dziękujemy uczestnikom naszych licznych spotkań: dyrektorom szkół, przedszkoli, placówek; nauczycielom i specjalistom z różnych etapów edukacyjnych. Państwo zaufaliście naszym wykładowcom i wzięliście udział w dziesiątkach szkoleń, konferencji, porad i konsultacji – zarówno w wersji stacjonarnej, jak i zdalnej. Często w ankietach ewaluacyjnych oraz w rozmowach, chwaliliście poziom naszych szkoleń, akcentując rzetelność przekazywanej wiedzy, fachowość i profesjonalizm prowadzących szkolenia oraz – co dla nasz szczególnie ważne – podkreślaliście życzliwość, uśmiech i sympatyczną atmosferę. Zdecydowana część naszych klientów swoje zadowolenie wyrażała poprzez stały udział w naszych spotkaniach szkoleniowych – wracaliście wielokrotnie na nasze indywidualne i zespołowe webinary.

     Cieszymy się ze spotkań face de face – tu zdecydowanie łatwiej reagować na Państwa potrzeby, nawiązywać relacje, odpowiadać na pytania. Ale też dziękujemy, że część z Państwa decyduje się na szkolenia w wersji zdalnej, akceptując tę jakże popularną formę doskonalenia zawodowego.

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się usługa związana z analizą dokumentacji placówki pod kątem zgodności z prawem – wielu z Państwa zdecydowało się na skorzystanie z naszego profesjonalnego wsparcia.

Jako sukces możemy odnotować cykliczne spotkania w ramach „Szkoły wicedyrektorów” – jak nazwaliśmy comiesięczne spotkania dotyczące różnych obszarów zarządzania szkołą. Dziękujemy też wszystkim specjalistom – pedagogom i psychologom, którzy angażowali się w cykliczne dyskusyjne spotkania w ramach „Forum pedagogów”. Obiecujemy w kolejnym roku utrzymać formułę tych spotkań, opartych na przewodnim temacie i wymianie doświadczeń, pytań i skutecznych rozwiązań.

Dużym powodzeniem cieszyły się szkolenia z obszaru zarządzania – budżet, system informacji o oświatowej, arkusz organizacji placówki. Tu również podkreślaliście Państwo fachowość i wysoki poziom merytoryczny szkoleń.

     Teraz przynajmniej część z Państwa może korzystać z zasłużonego wypoczynku. Pracownicy firmy również. Ale to nie znaczy, że zamykamy się na okres wakacji: możecie już dziś – planując swoje doskonalenie –  zapisywać się na sierpniowe szkolenia dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Jednocześnie uważnie śledzimy zmiany prawne i rejestrujemy wszelkie nowości edukacyjne, aby wspierać Państwa w kolejnym okresie. Właśnie  ministerstwo ogłosiło nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/24 (tak zwane priorytety) i już pracujemy, aby ich wdrażanie przybliżyć radom pedagogicznym.

Dziękujemy też, że uważnie śledzicie nasze artykuły, które systematycznie zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Rejestr wejść świadczy o tym, iż zarówno teksty dotyczące zmian i nowości  prawnych, jak i nasze rozważania o różnych problemach edukacji cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Będziemy kontynuować tego typu działalność.

     To był dla edukacji trudny rok – popandemiczne problemy z zakresu zdrowia psychicznego naszych wychowanków, cyberprzemoc, wdrażanie elementów edukacji włączającej,  nowa formuła matury, uczniowie cudzoziemscy, budowanie warsztatu pracy przez pedagoga specjalnego, trudne relacje z rodzicami i mnóstwo innych…

     Nie sposób także nie zauważyć zniechęcenia do pracy wśród nauczycieli, dużej rotacji kadry w wielu szkołach. Mamy nadzieję, że od września krajobraz szkolny zobaczmy w nowych barwach.

     Postaramy się Państwu towarzyszyć również w  kolejnym roku szkolnym
w rozwiązywaniu tych i innych problemów. Będziemy otwarci na Państwa potrzeby i oczekiwania – także w okresie wakacyjnym.

 Jeszcze raz dziękując za okazane zaufanie, oferujemy swoje wsparcie i merytoryczne szkolenia do Państwa dyspozycji. A teraz – witajcie wakacje!