You are currently viewing Jestem Eko.

Jestem Eko.

 • Post category:Artykuły

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił ogólnopolski konkurs ,,Jestem Eko’’ dla uczniów klas  IV – VIII należących do kół przyrodniczych w  swoich szkołach. Oferta przeznaczona jest dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych. Konkurs ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Do wygrania nagrody finansowe w wysokości: 4 tys. zł (I miejsce), 3 tys. zł (II miejsce) oraz 4 x 1 tys. zł (wyróżnienia).

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw pro natura w codziennym życiu:

 • zachęcenie do wdrażania prostych i praktycznych działań chroniących środowisko,
 • wzbudzenie świadomości ekologicznej w codziennym życiu,
 • poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez wspólną pracę w grupie, czynny udział w zajęciach i zyskanie doświadczenia,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • wzbudzenie kreatywności i aktywności,
 • promowanie dobrych praktyk ekologicznych,
 • wzbudzenie szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,
 • uczynienie z uczniów ambasadorów działań i zachowań ekologicznym w ich najbliższym otoczeniu (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła).

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki, zaś patronem medialnym zostało Polskie Radio Dzieciom.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie ibe.edu.pl.

Akces do konkursu można zgłaszać do 14 października 2022 roku, ale … zgłaszać się mogą koła przyrodnicze utworzone przed dniem zgłoszenia do konkursu. Regulamin określa, że liczba członów danego koła  może wynosić od trzech do piętnastu uczniów.

Konkurs „Jestem Eko” to również propozycja na ciekawe zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z rozmaitymi praktycznymi aspektami „bycia eko”, jakie w prosty sposób mogą zostać włączone do życia codziennego. Zapoznają się również, między innymi, z pojęciami np.: upcyklingu, zero waste, oszczędzania zasobów, bioróżnorodności, działania pro natura.

Przekazywane szkołom materiały będą zawierać scenariusze lekcji, karty pracy, ciekawostki, tematy do dyskusji, quizy wiedzy, słowniczki pojęć oraz skierowane do uczniów propozycje działań ekologicznych do wdrażania poza szkołą, np. w domu. 

Na konkurs składają się cztery zajęcia edukacyjne, których tematyka jest ściśle powiązana z życiem codziennym:

 • „Jestem Eko”, cz. I, czyli wdrażanie eko-nawyków w codziennym życiu;
 • „Jestem Eko”, cz. II, czyli eko-oszczędzanie;
 • „Jestem Eko”, cz. III, czyli wspieranie przyrody;
 • „Jestem Eko”, cz. IV, czyli eko-szkoła – wprowadzanie eko-zmian w szkole .

Cykl „Jestem Eko” zamyka zadanie konkursowe, czyli Eko-Działanie, które ma być podsumowaniem zdobytej wiedzy i wykorzystaniem jej w praktyce. Ma ono zachęcić uczniów do dalszego działania na rzecz ochrony środowiska.

Udział w konkursie i materiały edukacyjne przesyłane przez organizatorów są bezpłatne.

Pytania  dotyczące konkursu można wysyłać na  jestemeko@ibe.edu.pl.