You are currently viewing Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

  • Post category:Artykuły

Dzień Bezpiecznego Internetu


 
Dzień Bezpiecznego Internetu – DBI w roku 2021 przypada na dzień 9 lutego, ale działania lokalne można realizować aż do końca marca. W warunkach szkolnych DBI świetnie wpisuje się w szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, w którym zwykle nie brakuje zadań skoncentrowanych wokół następujących celów:

  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;
  • kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci;
  • kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
  • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Dzień ten obchodzimy od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo włączyły do popularyzowania i podejmowania działań DBI kraje europejskie. Obecnie jest to inicjatywa ogólnoświatowa, akces do niej zgłosiło ponad 160 państw. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Partnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska oraz Google Polska.
DBI ma na celu przede wszystkim:

  • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych;
  • zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie;
  • oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.
Informacje na temat tegorocznego wydarzenia oraz grafiki promujące DBI można znaleźć na stronie https://www.saferinternet.pl.
O wadze inicjatywy DBI świadczą wyniki badań, choćby poniższy fragment:
,, O tym, jak istotne jest towarzyszenie najmłodszym w poznawaniu internetu, świadczą dane z badania przeprowadzonego przez NASK wśród polskich nastolatków. Tylko połowa badanych (51,2%) nie spotkała się z przemocą internetową bezpośrednio. Ci, których to dotknęło, byli za pośrednictwem sieci wyzywani (26,8%) i ośmieszani (19,5%). Rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy – według badania „Rodzice Nastolatków 3.0” aż 84% z nich uważa, że ich dzieci nie doświadczyły słownej przemocy w internecie. Częściowo jest tak dlatego, że młodzi ludzie niechętnie dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami Nastolatki chętniej zgłaszają problem na stronie bądź portalu (27,3%) lub znajomym (24,3%) niż rodzicom (21,9%) czy nauczycielom (8,2%). 32,5% z nich w ogóle nikomu nie mówi o sytuacjach, w których doświadczyli cyberprzemocy.” nask.pl dostęp 1.02.2021 godz. 11.21