You are currently viewing Cyberlekcje 3.0. – nowa odsłona projektu Cyberlekcje

Cyberlekcje 3.0. – nowa odsłona projektu Cyberlekcje

 • Post category:Artykuły

Projekt edukacyjny Cyberlekcje 3.0 jest kontynuacją i uzupełnieniem poprzedniego projektu, który został zainaugurowany w 2021 r.

Nowa odsłona projektu edukacyjnego, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Z ogólnopolskiego badania „Nastolatki 3.0”  wynika, że „bycie” online to codzienność – również dla coraz młodszych dzieci. W raporcie z badania NASK-PIB wskazuje, że samodzielnie z Internetu korzystają już siedmiolatkowie. Dlatego, edukacja o bezpiecznym korzystaniu z sieci powinno rozpoczynać się od najwcześniejszych etapów edukacji i być sukcesywnie rozszerzane na jej dalszych etapach. Cyberlekcje 3.0 odpowiadają tym potrzebom.

Cyberlekcje 3.0 obejmują różne tematy:

 • przeszukiwanie internetu,
 • bezpieczeństwo online,
 • prywatność,
 • relacje w sieci,
 • zagrożenia online,
 • zarządzanie danymi,
 • poszanowanie praw autorskich
 • nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny.

Każdy z tych obszarów tematycznych jest dostosowany do wymagań podstaw programowych kształcenia oraz potrzeb uczniów na różnych etapach.

Cyberlekcje to 18 scenariuszy zajęć lekcyjnych, które powstały na podstawie materiałów opracowanych przez ekspertów NASK-PIB, Instytutu od wielu lat zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

W nowej odsłonie projektu wszystkie scenariusze przystosowano do jednej, spójnej metodyki nauczania – metodologii PBL (ang. Problem-Based Learning). PBL, czyli nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, rzuca wyzwanie uczniom, aby aktywnie uczestniczyli w procesie uczenia się, a nie biernie „otrzymywali” informacje. Metoda PBL kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności:

 • analiza,
 • krytyczne myślenie,
 • praca zespołowa,
 • rozwiązywanie napotkanych trudności.

W ten sposób uczniowie zdobywają wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy.

 Na Cyberlekcje 3.0 składają się:

 • 2 scenariusze dla klas I-III,
 • 3 scenariusze dla klas IV-VI,
 • 4 scenariusze dla klas VII-VIII,
 • 9 scenariuszy dla klas szkół ponadpodstawowych.

Dostępne są opracowane na potrzeby projektu materiały dodatkowe:

 • filmy,
 • animacje,
 • infografiki,
 • prezentacje multimedialne.

Wszystkie scenariusze oraz materiały dodatkowe projektu CyberLekcje 3.0 są dostępne są w bazie wiedzy o cyberbezpieczeństwie w zakładce CyberEdukacja na portalu gov.pl, a także na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) (do wyszukiwarki platformy: https://zpe.gov.pl/ należy wpisać hasło: Cyberlekcje 3.0).

Źródło:

 • cyberprofilaktyka.pl
 • nask.pl
 • gov.pl