Ramowe plany nauczania.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

24 stycznia 2024 r. opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz. U. z 2024 r. poz. 80.Uwzględniono zmiany wprowadzone:rozporządzeniem Ministra…

Czytaj dalejRamowe plany nauczania.

Projekt rozporządzenia o wynagrodzeniach skierowany do konsultacji i uzgodnień.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od…

Czytaj dalejProjekt rozporządzenia o wynagrodzeniach skierowany do konsultacji i uzgodnień.