,,Aktywna Szkoła’’ – nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowy program ,,Aktywna Szkoła’’, którego założeniem jest efektywne wykorzystanie przedszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież i całe rodziny. Infrastruktura szkolna będzie dostępna poza godzinami zajęć.…

Czytaj dalej,,Aktywna Szkoła’’ – nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Intuicyjnie czyli jak?

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

     Intuicja to zdolność do rozumienia lub postrzegania czegoś bez potrzeby jasnego uzasadnienia logicznego. Może to być wewnętrzne przeczucie, instynkt lub wrażenie, które prowadzi do szybkiego zrozumienia sytuacji, bez…

Czytaj dalejIntuicyjnie czyli jak?

Wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. – egzamin maturalny

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

8 marca 2024 r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. Badanie dotyczyło trzech przedmiotów w zakresie podstawowym:język polski;matematyka;język…

Czytaj dalejWyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. – egzamin maturalny

Zmiana podstawy programowej.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Resort edukacji zapowiedział zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:szkoły podstawowej (klasa IV–VIII)w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski,…

Czytaj dalejZmiana podstawy programowej.

Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty a punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

7 lutego 2024 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Nowelizacja wprowadza zmianę §…

Czytaj dalejUczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty a punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.